Uge 5-2019

Mange positive influenzaprøver men aktiviteten af influenza i samfundet er fortsat lav

I uge 4 blev der i alt testet 2.821 personer for influenza, og heraf var 808 positive for influenza A og 1 positiv for influenza B. Det svarer til en positivprocent på 29 %, hvilket er en stigning i forhold til de to forrige uger, hvor henholdsvis 17 % og 23 % af influenzaprøverne var positive. Andelen af personer der kontakter egen læge eller vagtlæge med influenzalignende symptomer er også stigende, men dog fortsat på et lavt niveau.

Fra uge 40, 2018 til og med uge 4 har der i alt været 972 personer indlagt på hospital med influenza, og heraf har 50 personer (5 %) modtaget intensiv behandling. Der kan være forsinkelse på registreringen af indlagte personer. Der er ikke registreret nogen influenzarelaterede dødsfald blandt personer indlagt på hospital.

Se overvågningsdata her.

Informationer om indlæggelser med influenza hentes fra Landspatientregisteret (LPR) og Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa). Grundet omlægninger i datastrukturen i LPR vil vi fra uge 6, 2019 ikke modtage data fra LPR og vil derfor i en periode ikke opdatere overvågningsdata omhandlende indlæggelser med influenza.

Andre luftvejsvirus

I uge 4 blev 2.195 personer testet for RSV og heraf var 320 positive (15 %). Det har været en stigning i antallet af RSV-tilfælde over de seneste uger, idet der i uge 2 var 129 personer (8 %) der testede positive for RSV.