Uge 48-2018

Lav influenzaaktivitet

Siden overvågningen af influenza begyndte i uge 40 har influenzaaktiviteten i Danmark været lav, og der er kun blevet påvist sporadiske tilfælde af influenza, hvilket er normalt på dette tidspunkt af året.

I uge 47 blev i alt 739 personer testet for influenza, og heraf var 23 positive for influenza A og 2 personer positive for influenza B. Dette er ca. dobbelt så mange positive prøver som i ugen før. Der er dog fortsat ikke tegn på betydelig smittespredning i samfundet, da andelen af personer der kontakter egen læge med influenzalignende symptomer fortsat er meget lav, se figur.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Blandt influenzapositive diagnostiske og overvågningsprøver, der er modtaget på SSI, har influenza A (H1N1pdm09) været det dominerende virus, men det er endnu for tidligt at sige hvilke influenzavirus der kommer til at dominere sæsonen.

Siden uge 40 har der i alt været 34 patienter indlagt på hospital med influenza og heraf har ingen modtaget intensiv behandling.

Se data fra influenzaovervågningen her.

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også lav og der påvises både influenza A og B. Data fra overvågningen af overdødelighed via EuroMOMO-projektet viser at dødeligheden i Europa er indenfor det forventede for årstiden.