Uge 41 - 2018

Overvågningen af influenza og andre luftvejsinfektioner er begyndt

Statens Serum Instituts overvågning af sæsoninfluenza er gået i gang. Influenzaaktiviteten i uge 40 var på niveau med uden for influenzasæsonen, og der blev kun påvist èt tilfælde af influenza på landets hospitaler, se overvågningsdata her.

Data fra influenzaovervågningen vil blive opdateret UGENTLIGT på Statens Serum Instituts hjemmeside under punktet overvågning af influenza, dog ikke i uge 42. INFLUENZA-NYT vil derudover blive udsendt, når der sker betydelige ændringer i influenzasituationen nationalt eller internationalt. INFLUENZA-NYT vil give et kort overblik over situationen med link til overvågningsdata på hjemmesiden.

Andre luftvejsvirus

Antallet af påviste Mycoplasma-luftvejsinfektioner ligger på et lavt niveau. I uge 40 blev 1.352 patienter undersøgt for Mycoplasma, og heraf var 34 patienter positive svarende til en positivprocent på 2,5 %, hvilket er en del lavere end på samme tidspunkt sidste år, hvor positivprocenten var 6,5 % (111 påviste tilfælde i uge 40, 2017).

Hvis du vil vide mere om, hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza