Uge 4-2019

Sæsonens influenzavacciner ser ud til at matche med de cirkulerende virus

Influenzaaktiviteten i Danmark, målt på antallet af personer der søger læge eller vagtlæge med influenzalignede symptomer, var i uge 3 fortsat på et lavt niveau. Ifølge MiBa blev 2.200 personer testet for influenza i uge 3, og heraf var 501 positive for influenza A og to positive for influenza B. Det er en del flere end ugen før, hvor 344 blev testet positive for influenza A og fem for influenza B. I alt 423 personer har været indlagt på hospital, og heraf har 33 modtaget intensiv behandling. Medianalderen for indlagte patienter er 55 år (spændvidde 0-98). Se overvågningsdata her.

Det dominerende cirkulerende virus ser foreløbig ud til at være influenza A(H1N1), selvom der også cirkulerer noget A(H3N2). Blandt diagnostiske og overvågningsprøver, der er testet for influenza på SSI, har 562 været positive for influenza A(H1N1), 112 for influenza A(H3N2), én for influenza B (Yamagata) og én for influenza B (Victoria). Både influenza A (H1N1) og (H3N2) er indeholdt i den tre- og den firevalent influenzavaccine. Influenzavaccination nedsætter desuden risikoen for et alvorligt forløb af influenza, såfremt man skulle få influenza, selvom man er vaccineret.

Det forventes, at influenzaaktiviteten vil stige i løbet af de kommende uger, derfor er det en god ide at blive influenzavaccineret, såfremt man tilhører en risikogruppe. Tilbuddet om gratis influenzavaccination til risikogrupper udløb den 31.12.2018, dog kan gravide, der på vaccinationstidspunktet er mere end 12 uger henne, samt personer med immundefekt og deres husstandskontakter blive vaccineret gratis indtil udgangen af februar 2019. Se mere om influenzavaccination her. Landets læger bør også være opmærksomme på retningslinjerne for antiviral behandling af influenzapatienter i risikogrupper. Se de opdaterede retningslinjer her.

Influenza i det øvrige Europa

Fra det øvrige Europa meldes om en langsom start på influenzasæsonen, men i flere lande er aktiviteten stigende. De dominerende virus er influenza A og der påvises både A(H1N1) og A(H3N2), der matcher vaccinekomponenterne. Af indlagte influenzapatienter dominerer personer i de yngre aldersgrupper fra 15-64 år. Se yderligere om influenzasituationen i Europa her.