Uge 19-2019

Influenzasæsonen er slut

Selvom uge 20 officielt markerer slutningen på influenzasæsonen, har aktiviteten af influenza i Danmark, målt på antallet af personer der opsøger egen læge med influenzalignende symptomer, været på et meget lavt niveau siden uge 9.

Se overvågningsdata her.

I uge 18 var der i alt 674 der blev testet for influenza og heraf var 20 personer positive for influenza A og 1 person positiv for influenza B.

Fra resten af Europa meldes også om en influenzaaktivitet på niveau med udenfor influenzasæsonen. På grund af den lave forekomst af influenza vil SSI ikke udgive flere Influenza-nyt i denne sæson. Der vil blive lavet en samlet opgørelse over hele sæsonen i EPI-NYT i uge 24.

 

Sentinelovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson