Uge 8 - 2018

Stigning i antal af influenzaindlæggelser

Stigning i antal af influenzaindlæggelser

Denne influenzasæson er karakteriseret ved at influenza B af typen Yamagata dominerer. Denne type er ikke er indeholdt i sæsonens influenzavaccine. Sammenholdt med forrige sæsoner ses der generelt en høj prøvetagningsaktivitet og en stor andel af prøverne er positive for influenza. Endvidere er der et stort antal indlagte patienter med influenza.

I uge 7 steg influenzaaktiviteten til et højt niveau målt på antallet af personer, der henvendte sig til egen læge med influenzalignende symptomer. En del af den store stigning skyldes højst sandsynligt, at de praktiserende læger har haft færre planlagte konsultationer i uge 7 grundet vinterferien. Det betyder, at antallet af akutte konsultationer udgør en større andel og dermed bliver influenza-konsultationssprocenten kunstigt forhøjet. Der sås også en stigning i aktivitet hos vagtlægerne i uge 7, men ikke så markant. Se overvågning af influenza her.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

I uge 7 steg antallet af indlagte personer med influenza til 2.462, siden uge 40-2017, hvilket er det højeste registrerede antal i de seneste fem sæsoner. Da der kan være forsinkelse på registreringen af indlagte patienter kan tallet reelt være højere. Af de 2.462 patienter fik 610 påvist influenza A, 1.838 influenza B og 14 både influenza A og B. Medianalderen for de indlagte patienter er 65 år (spændvidde 0-102 år), 67 % er registreret med underliggende lungesygdom og 41 % med underliggende hjerte-kar-sygdom. Af de hospitaliserede patienter har i alt 98 været indlagt på intensivafdeling, 29 patienter med influenza A og 69 med influenza B. Antal indlagte på intensivafdeling er ikke højere end i de seneste fem sæsoner. I alt er 122 indlagte patienter med influenza registreret som døde inden for 30 dage. Generelt er dødeligheden i Danmark inden for normalområdet, dog med en forhøjet dødelighed blandt de ældre over de seneste måneder. 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Patienter med påvist influenza indlagt på intensivafdeling i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Influenza i andre lande

USA har rapporteret om en særdeles hård influenzasæson med flere tilfælde generelt og flere hospitaliseringer end der vanligvis ses. I USA har influenza A(H3N2) foreløbigt domineret sæsonen. I Europa ses der stadig et blandet billede, hvor hovedsageligt influenza B/Yamagata dominerer, men hvor influenza A (H1N1) og A(H3N2) også cirkulerer. Dødeligheden blandt ældre er signifikant forhøjet i Europa, specielt i Vest- og Sydeuropa.

Andre luftvejsvirus

Efter tredje sæson i træk med usædvanlig mange tilfælde af luftvejsinfektioner med mycoplasma er der nu nået et niveau normalt for årstiden. Der blev i uge 7 påvist mycoplasma i 56 ud af 2.776 prøver.

Antallet af personer med påvist infektion med RS-virus var 292 i uge 7.

Se overvågning af andre luftvejsinfektioner her