Uge 6 - 2018

Stigning i antallet af personer med influenza

Stigning i antallet af personer med influenza

I uge 5 steg antallet af personer der fik påvist influenza. Der er stadig langt overvejende tale om infektioner med influenza B af typen Yamagata, som generelt er kendetegnet ved ikke at gå så hårdt ud over den ældre befolkning. Andelen af personer, der henvendte sig til egen læge eller lægevagten med influenzalignende symptomer steg i uge 5 og aktiviteten af influenza i samfundet er nu på et middel niveau. Ifølge MiBa var der, ud af 3.066 der blev testet for influenza, 217 der fik påvist influenza A, og 885 der fik påvist influenza B. Det skal bemærkes at der generelt ses en stor prøvetagningsaktivitet for influenza i denne sæson. Andelen af prøver der var positive for influenza i uge 5 (positivprocenten) var på niveau med sidste uge. (Se overvågningsdata her).

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Samlet har der været indlagt 1.186 patienter med influenza siden uge 40, 2017. Der kan imidlertid være et par ugers forsinkelse på registreringen. I uge 4, 2018 var det ugentlige antal hospitaliserede patienter 310. Til sammenligning var det højeste ugentlige antal indlagte patienter i sidste sæson oppe på 369, hvilket også var det højeste registrerede ugentlige antal indlagte patienter i de seneste 5 sæsoner. I alt 49 af de hospitaliserede patienter med influenza har været indlagt på intensivafdeling.

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Foreløbige beregninger på effektivitet af dette års influenzavaccine viser, at der i Danmark blandt personer ≥ 65 år ikke er nogen effekt af vaccination overfor influenza A(H3N2). På trods af at influenza B/Yamagata ikke er indeholdt i dette års vaccine ses derimod en effektivitet af vaccination mod influenza B blandt personer ≥ 65 år på 28 %. Dette kan muligvis skyldes, at de vaccinerede personer har immunitet fra tidligere vaccination. Blandt personer mellem 18 og 64 år ses en effekt af vaccination overfor influenza A på 57 % og 44 % mod influenza B. De danske vaccineeffektivitets-beregninger er på niveau med tilsvarende beregninger fra CanadaSverige og Finland.

Der skal, den lave til moderate vaccineeffektivitet taget i betragtning, gøres opmærksom på at personer i risiko for et alvorligt forløb af influenza heriblandt ældre ≥ 65 år og kronisk syge personer, bør påbegynde antiviral behandling, hvis de får symptomer på influenza. Se indikationer for antiviral behandling her.

I Europa meldes der også generelt om en stigende influenzaaktivitet med en lav til middelhøj intensitet. Der ses fortsat både cirkulation af influenza A og B i forskellige mønstre landene imellem. Data fra Euromomo viser en overdødelighed blandt ældre i det sydlige Europa samt England og Skotland. WHO har i januar udgivet en situationsrapport over influenzasæsonen i Europa indtil nu.