Uge 51 - 2017

Influenza i omløb

Influenza i omløb

Ifølge Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) blev der i uge 50 testet 57 personer positive for influenza, hvilket er mere end dobbelt så mange som ugen før. Af disse fik 35 personer påvist influenza B. Samlet set er både influenzaaktiviteten, og andelen af patienter der kontakter egen læge med influenzalignende symptomer dog stadig lav. Siden uge 40 har 53 personer fået påvist influenza under indlæggelse på hospital, heraf 22 personer i uge 50. I alt 2 personer har været indlagt på intensivafdeling siden uge 40, heraf en i uge 50. Blandt patienter der har fået påvist influenza på hospital, er der ligelig fordeling mellem influenza A og B. Se overvågningsdata her.

Indtil videre cirkulerer både influenza A og B i Danmark, men med overvægt af influenza B. Det er endnu for tidligt at sige, hvilke influenzavirus der kommer til at dominere i denne sæson, samt hvor godt årets influenzavaccine passer til de cirkulerende virus. Det tager ca. 14 dage fra man er vaccineret, til man har dannet beskyttende antistoffer. Hvis man tilhører en risikogruppe, men endnu ikke er blevet vaccineret, er det en god ide at få det gjort nu, hvor influenzaen er begyndt at røre på sig. Vaccination er den bedste forebyggelse mod et alvorligt forløb af influenza og anbefales særligt til gravide, personer ≥65 år og personer med visse kroniske sygdomme. Tilbud om gratis vaccination af risikogrupper gælder året ud. Vaccinationen er dog gratis til og med udgangen af februar 2018 for gravide, der på vaccinationstidspunktet er mere end 12 uger henne, samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter. Se endvidere EPI-NYT 38/2017. Personer i risiko for et alvorligt forløb af influenza bør endvidere påbegynde antiviral behandling, hvis de får symptomer på influenza. Se indikationer for antiviral behandling her.

I Europa er influenzaaktiviteten også lav. Fra sentinelprøver i Europa er der blevet påvist en lidt større andel af influenza B i forhold til influenza A. Blandt de påviste influenza A-virus er der lige mange A(H1N1)pdm09 og A(H3N2). For influenza B’s vedkommende er der højest forekomst af B/Yamagata i forhold til B/Victoria.

Andre luftvejsvirus

Forekomsten af luftvejsinfektioner med mycoplasma har været aftagende siden uge 47 med 248 påviste tilfælde i uge 50. Der findes yderligere information om klinik og behandling i sygdomsleksikon om Mycoplasma pneumoniae- infektioner.

Antallet af påviste RSV-infektioner har været forholdsvist stabilt siden uge 47 med 25 tilfælde i uge 50.

INFLUENZA-NYT ønsker alle læsere en god jul

INFLUENZA-NYT udgives kun imellem jul og nytår (den 27. december), hvis der sker betydelige ændringer i influenza-situationen.