Uge 49 - 2017

Lav influenzaaktivitet

Lav influenzaaktivitet

I uge 48 var influenzaaktiviteten i Danmark lav, idet der kun blev påvist sporadiske tilfælde af influenza, hvilket er normalt på dette tidspunkt af året. Se overvågningsdata her.

Sammenlagt har 24 patienter været indlagt med influenza siden uge 40, 14 med influenza A og 10 med influenza B, heraf har én modtaget intensiv terapi.

I Europa er influenzaaktiviteten også lav. Blandt de influenzavirus der er blevet typet ses næsten ligelig fordeling mellem type A og B, men det er endnu for tidligt at sige, hvilke influenzavirus der bliver de dominerende i Europa i denne sæson.

Hvis du vil vide mere om, hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza

Mycoplasma pneumoniae

Der blev i uge 48 påvist 283 tilfælde af luftvejsinfektioner med mycoplasma, hvilket er på niveau med de foregående uger og det tyder derfor på, at dette efterårs markante mycoplasma-top nu er stagneret.