Uge 46 - 2017

Fortsat lav influenzaaktivitet og høj forekomst af mycoplasma-luftvejsinfektioner

Fortsat lav influenzaaktivitet og høj forekomst af mycoplasma-luftvejsinfektioner

Influenzaaktiviteten var i uge 45 meget lav og der påvistes kun sporadiske tilfælde af influenza på landets hospitaler, hvilket er normalt på dette tidspunkt af året. Siden begyndelsen af influenzasæsonen i uge 40 er der påvist influenza hos i alt 16 patienter indlagt på hospital, heraf var én patient indlagt på intensivafdeling. Se overvågningsdata her.

I Blandt de seks influenzavirus, der indtil videre er blevet subtypet på SSI, var fem influenza A (fire af subtypen H3N2 og én af subtypen H1N1pdm09) og derudover var der én influenza B/Yamagata. I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også lav og blandt de influenzavirus, der er blevet subtypet, dominerer influenza A(H3N2) og B/Yamagata-virus. På den nordlige halvkugle er viruskomponenterne i den anbefalede influenzavaccine de samme i denne sæson som i sidste sæson. Der er rapporteret ændringer i de cirkulerende influenza A (H3N2) virus på den sydlige halvkugle, og det er kun den quadrivalente vaccine, som ikke markedsføres i Danmark endnu, der indeholder en B/Yamagata-komponent. Det er for tidligt at sige, hvad dette kommer til at betyde for denne sæsons vaccineeffektivitet. WHO anbefaler imidlertid at begge komponenter ændres i den trivalente vaccine i 2018-sæsonvaccinen for den sydlige halvkugle.

Der blev i uge 45 påvist 314 tilfælde af luftvejsinfektioner med mycoplasma, hvilket igen er en stigning i forhold til uge 44 og på et højt niveau for årstiden generelt. Andelen af testede prøver, der er positive var 13 % og stigende i forhold til sidste uge.

Hvis du vil vide mere om, hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza