Uge 44 - 2017

Lav influenzaaktivitet

Lav influenzaaktivitet

I uge 43 var influenzaaktiviteten i Danmark lav, idet der kun blev påvist sporadiske tilfælde af influenza, hvilket er normalt på dette tidspunkt af året, Se overvågningsdata her.

I Europa er influenzaaktiviteten også lav. Blandt de influenzavirus der er blevet typet ses fortrinsvis type A, men det er endnu for tidligt at sige, hvilke influenzavirus der bliver de dominerende i Europa i denne sæson.

Influenza på den sydlige halvkugle

På den sydlige halvkugle er der rapporteret ændringer blandt de cirkulerende influenza A (H3N2)-virus, og fra Europa blev der rapporteret lav vaccineeffektivitet for sæsonvaccinen 2016/17 (17 % mod influenza A(H3N2) blandt ældre). WHO har på baggrund af dette anbefalet en ændring af A(H3N2)-komponenten i 2018-sæsonvaccinen for den sydlige halvkugle.

Mycoplasma

Der blev i uge 43 påvist 216 tilfælde af luftvejsinfektioner med mycoplasma, hvilket er en stigning i forhold til uge 42 og på et højt niveau for årstiden generelt. Andelen af testede prøver der er positive var 11 % og stigende i forhold til sidste uge.

Hvis du vil vide mere om, hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza