Uge 41 - 2017

Overvågningen af influenza og andre luftvejsinfektioner er begyndt

Overvågningen af influenza og andre luftvejsinfektioner er begyndt

Statens Serum Instituts overvågning af sæsoninfluenza er gået i gang. Influenzaaktiviteten i uge 40 var meget lav, og der påvises kun sporadiske tilfælde af influenza på landets hospitaler, hvilket er normalt på dette tidspunkt af året, se overvågningsdata her.

Data fra influenzaovervågningen vil blive opdateret UGENTLIGT på Statens Serum Instituts hjemmeside under punktet overvågning af influenza, dog ikke i uge 42. INFLUENZA-NYT vil derudover blive udsendt, når der sker betydelige ændringer i influenzasituationen nationalt eller internationalt. INFLUENZA-NYT vil give et kort overblik over situationen med link til overvågningsdata på hjemmesiden.

Antallet af påviste Mycoplasma luftvejsinfektioner er steget særligt over de seneste tre uger, hvilket er normalt for denne tid af efteråret. I uge 40 blev 1.684 patienter undersøgt for Mycoplasma og heraf var 108 patienter positive svarende til en positivprocent på 6,4 %.

Hvis du vil vide mere om, hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza