Uge 4 - 2018

Stor stigning i antal positive influenzaprøver

Stor stigning i antal positive influenzaprøver

I uge 3 blev der registreret en stor stigning i antal af prøver, der var positive for influenza. Ifølge MiBa blev i alt 1.557 personer testet for influenza i uge 3, heraf var 104 positive for influenza A og 308 positive for influenza B. Det er næsten dobbelt så mange positive prøver som i ugen før. Endvidere steg positivprocenten fra 16 % i uge 2 til 26 % i uge 3. Forekomsten af positive prøver var højest hos personer ≥65 år. Influenzaaktiviteten i samfundet målt ud fra andelen af patienter, der kontaktede egen læge eller lægevagt med influenzalignende symptomer var stadig lav. Influenza B/Yamagata er det dominerende virus, men der er også cirkulation af influenza A(H3N2), og de seneste par uger er der set en relativ stigning i antallet af subtypede influenza A(H1N1pdm09). Denne sæsons influenzavaccine beskytter ikke imod influenza B/Yamagata. (Se overvågning af influenza her).

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Siden uge 40 2017 er der blevet påvist influenza hos i alt 487 personer indlagt på hospital, heraf har 171 fået påvist influenza A og 319 influenza B. Af disse patienter har i alt 19 patienter været indlagt på intensivafdeling, heraf 6 patienter med influenza A og 13 patienter med influenza B.

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

I Europa ses der fortsat stigende influenzaaktivitet og både influenza A og B cirkulerer i forskellige mønstre landene imellem. I sentinelprøver fra Europa er der fortrinsvist påvist influenza B/Yamagata. Blandt de sentinelprøver hvor der er påvist influenza A er der flest af typen H1N1pdm09 i forhold til H3N2.

Andre luftvejsvirus

I uge 3 steg antallet af personer der fik påvist infektion med RS-virus til 159 og positivprocenten steg fra 15 % i uge 2 til 19 % i uge 3, hvilket tyder på at RS-sæsonen er godt i gang. (Se overvågning af andre luftvejsinfektioner her).

Hvis du vil vide mere om, hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza