Uge 3 - 2018

Fortsat lav influenzaaktivitet i Danmark

Fortsat lav influenzaaktivitet i Danmark

I uge 2 var influenzaaktiviteten fortsat lav vurderet ud fra andelen af patienter, der kontaktede egen læge eller vagtlæge med influenzalignende sygdom. Der er dog influenzavirus i omløb, ifølge MiBa var der i alt 1.305 personer der blev testet for influenza i uge 2. Heraf fik 146 personer påvist influenza B og 58 personer fik påvist influenza A. Dette var en lille stigning i antallet af påviste influenzatilfælde i forhold til uge 1, men positivprocenten var stort set den samme (Se overvågning af influenza her).

Det er fortsat influenza B/Yamagata og influenza A(H3N2) der er de dominerende subtyper. Denne sæsons influenzavaccine beskytter ikke imod influenza B/Yamagata.

Siden uge 40-2017 er der blevet påvist influenza hos i alt 373 personer indlagt på hospital, heraf har 145 fået påvist influenza A og 230 influenza B. Af disse patienter har i alt 16 patienter været indlagt på intensiv afdeling, heraf 6 patienter med influenza A og 10 patienter med influenza B. Af de indlagte patienter havde 13 % ingen kendte risikofaktorer, mens 62 % var kendt med lungesygdom, 46 % var 65 år eller derover og 35 % var kendt med hjerte-kar-sygdom. Af de indlagte patienter er 11 (2,9 %) registreret som døde indenfor 30 dage efter påvisning af influenza. Der ses dog ingen generel overdødelighed i Danmark.

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

I Europa ses der stigende influenzaaktivitet og både influenza A og B cirkulerer. I sentinelprøver fra Europa er der fortrinsvist påvist influenza B/Yamagata. Blandt de prøver hvor der er påvist influenza A, er der flest af typen H1N1pdm09 i forhold til H3N2. I Storbritannien er der de seneste uger rapporteret en stor stigning i antallet af hospitalsindlagte influenzatilfælde, der er på et højt niveau i forhold til de seneste 6 sæsoner. Data om overdødelighed fra EuroMOMO har vist en overdødelighed blandt ældre (>65 år) i Skotland, Spanien og Portugal.

Andre luftvejsvirus

I uge 2 fik i alt 105 personer påvist infektion med RS-virus og positivprocenten steg fra 12 % i uge 1 til 15 % i uge 2, hvilket tyder på at RS-sæsonen er godt i gang.

Hvis du vil vide mere om, hvordan overvågningen af influenza foregår, kan du se følgende film produceret af Statens Serum Institut:

Epidemiologiske overvågning af influenza

Laboratorieovervågning af influenza