Uge 18 - 2018

Influenzasæsonen er slut

Influenzasæsonen er slut

Både antallet af påviste influenzatilfælde og antal influenzaindlæggelser har været faldende de seneste 8 uger og andelen af patienter, der kontakter egen læge med influenzasygdom er på samme niveau som uden for influenzasæsonen, se overvågningsdata her. Denne influenzasæson er derfor slut.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

I uge 18 var der 15 personer der fik påvist influenza A og 5 personer der fik påvist influenza B. Samlet set har der indtil videre været indlagt 7.632 patienter med influenza, og heraf har 533 modtaget intensiv terapi. Der har tidligere på sæsonen været forhøjet dødelighed i Danmark blandt ældre, men dødeligheden er nu igen på normalt niveau.

På grund af den lave forekomst af influenza vil SSI i de kommende uger ikke udgive Influenza-nyt. Der vil blive lavet en samlet opgørelse over hele sæsonen i uge 24.

Influenzateamet ønsker alle en god Kristi himmelfartsferie!

 

Kontakt

Afdeling for Infektionsepidemiologi og Forebyggelse

Redaktør: Tyra Grove Krause

influenzanyt@ssi.dk

ISSN: 2245-5981