Uge 11 - 2018

Stadig mange syge med influenza

Stadig mange syge med influenza

Selvom influenzaaktiviteten ser ud til at have nået toppen for tre uger siden, er der stadig betydelig smittespredning og mange syge med influenza. Andelen af personer, der henvendte sig til egen læge med influenzalignende symptomer, var fortsat på middel niveau i uge 10. Ifølge MiBa var der i uge 10, 1.167 der fik påvist influenza B, og 445 personer der fik påvist influenza A. Der var således i lighed med forrige uge et fald i antallet af personer med påvist infektion med influenza B, mens antallet af personer med påvist infektion med influenza A var let stigende. Andelen af prøver der var positive for influenza (positivprocenten) var fortsat høj (39 %), og har ligget på et stabilt højt niveau de seneste uger. Hyppigheden af positive prøver er fortsat højest hos ældre ≥ 65 år og hos børn 0-4 år.

Der samlede antal patienter der har været indlagt med influenza siden uge 40, 2017 er nu oppe på 4.758 patienter. Det er det højeste antal indlagte målt siden 2010/11, som er perioden, hvor der er data på laboratorie-verificerede influenzaindlæggelser. Heraf har 225 patienter modtaget intensiv terapi. Der kan være forsinkelse på registreringen af indlagte patienter, og det reelle tal kan være højere. Af de indlagte patienter er i alt 246 personer registreret som døde inden for 30 dage efter påvisning af influenza. I Danmark er der registreret en generel overdødelighed blandt ældre, hvilket formentlig skyldes influenza. Der er ikke noget der tyder på, at den dominerende influenzatype, der er i omløb, er mere alvorlig end andre influenzatyper. Ud over en øget influenza-prøvetagnings-aktivitet generelt på hospitaler, kan det høje antal indlæggelser og overdødeligheden tilskrives den massive smittespredning i forbindelse med denne sæsons epidemi. Dog er det usædvanligt, at influenza B rammer ældre i denne udstrækning.

Se overvågning af influenza her.

Influenza i Europa

Fra Europa meldes der om udbredt influenzaaktivitet. Der cirkulerer både influenza A og B, men fortsat med overvægt af influenza B. Tal fra Euromomo viser fortsat en signifikant overdødelighed blandt ældre i det meste af Europa.