Uge 10 - 2018

Influenzaaktiviteten er faldende

Influenzaaktiviteten er faldende

Der er fortsat betydelig smittespredning med influenza, men vi har nu set toppen af denne sæsons influenzaepidemi.

Andelen af personer der henvendte sig til egen læge med influenzalignende symptomer faldt fra et højt niveau i uge 8 til et middel niveau i uge 9. Tilsvarende faldt andelen af personer, der selv rapporterede om influenzalignende symptomer via Influmeter. I uge 9 var der ifølge MiBa, 1.166 der fik påvist influenza B, og 335 personer der fik påvist influenza A. Der er således sket et fald i antallet af personer med påvist infektion med influenza B i forhold til sidste uge, mens antallet af personer med påvist infektion med influenza A har ligget nogenlunde konstant de seneste 3 uger. Der er stadig rekordmange der bliver testet for influenza i forhold til tidligere år. Andelen af prøver der er positive for influenza (positivprocenten) faldt fra 40 % i uge 8 til 37 % i uge 9, hvilket dog fortsat er en høj positivprocent. Se overvågning af influenza her.

Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson

Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Antallet af patienter der har været indlagt med influenza i denne sæson, er nu samlet set oppe på 3.923 patienter. I alt 175 af de indlagte patienter har modtaget intensiv behandling. Langt størstedelen af de indlagte patienter har påvist infektion med influenza B. Der kan være forsinkelse på registreringen af indlagte patienter, og det reelle tal kan være højere.

Der er i Danmark en markant overdødelighed blandt ældre, der formentlig skyldes influenza.

I et europæisk studie af influenzavaccineeffektivitet publiceret i tidsskriftet Eurosurveillance, hvor også Danmark har bidraget med data, viser foreløbige beregninger for sæson 2017-18 en europæisk influenzavaccineeffektivitet i alle aldersgrupper på 25-52 % mod influenza A og B samlet set, 36-54 % mod influenza B, 55-68 % mod influenza A(H1N1) og -42-7 % mod influenza A(H3N2).

Influenza i Europa

Fra Europa meldes der om udbredt influenzaaktivitet med høj-middel aktivitet i de fleste lande. Der cirkulerer både influenza A og B men fortsat med overvægt af influenza B. For Europa generelt gælder at selvom de fleste indlæggelser med influenza er af patienter med influenza B, udgøres cirka halvdelen af influenzaindlæggelserne på intensivafdelinger af voksne patienter med infektion med influenza A. Tal fra Euromomo viser fortsat en signifikant overdødelighed blandt ældre i det meste af Europa.