Uge 1 - 2018

Influenzaaktiviteten er domineret af influenzavirus B og er stigende, men fortsat på lavt niveau

Influenzaaktiviteten er domineret af influenzavirus B og er stigende, men fortsat på lavt niveau

I de sidste to uger af december 2017 var influenzaaktiviteten stigende. Ifølge Den danske mikrobiologidatabase (MiBa) blev der påvist 103 tilfælde af influenza i uge 51 og 149 tilfælde i uge 52. Ud af de 149 personer, der testede positiv for influenza i uge 52, fik 44 personer påvist influenza A, mens 105 fik påvist influenza B.

Andelen af personer, der kontaktede egen læge med influenzalignende symptomer var i uge 51 og 52 også stigende, men dog fortsat på et lavt niveau (Se overvågning af influenza her). Da lægerne i juleferien har færre planlagte konsultationer, kan andelen af konsultationer, der skyldes influenzalignende sygdom dog være kunstigt forhøjet.

Siden uge 40, hvor influenzaovervågningen begyndte, har i alt 189 hospitalsindlagte personer fået påvist influenza. Der kan være op til ugers forsinkelse på registreringen. Ud af de 92 personer der blev registreret med influenza under indlæggelse på hospital i uge 52, fik 33 påvist influenza A og 60 påvist influenza B. I alt fem personer har været indlagt på intensivafdeling siden uge 40, heraf blev 3 personer registreret i uge 52.

Der cirkulerer både influenza A og B i Danmark, og indtil videre er der overvægt af influenza B. Ud af de influenzavirus der er blevet subtypet ses der fortrinsvist influenza A(H3N2) og influenza B/Yamagata. Influenza A(H3N2) er kendt for særligt at gå ud over de ældre og medføre flere hospitalsindlæggelser og evt. dødsfald. Børn er altid særligt udsatte for influenzainfektion, da de ikke har opbygget naturlig immunitet overfor så mange influenzavira. Influenza B giver typisk ikke anledning til overdødelighed blandt ældre.

I Europa er influenzaaktiviteten også stigende og både influenza A og B cirkulerer. ECDC har publiceret en early risk assessment rapport i december 2017, som kan læses her og beskriver influenzasæsonen i Europa indtil videre. Generelt dominerer influenza B/Yamagata også i Europa, og blandt de sentinelprøver hvor influenza A er påvist, er der flest influenza A(H1N1). Da influenza A(H3N2) dominerede i sidste sæson, må en del af befolkningen i Europa antages at være beskyttede efter tidligere infektion. Størstedelen af de påviste influenza A(H3N2)-virus der er subtypet er indeholdt i den vaccine, der er anbefalet af WHO i denne sæson. Influenza B/Yamagata er dog ikke indeholdt i den trivalente vaccine som anvendes i Danmark.

I USA er der udsendt en Health Alert Network (HAN) varsel af det amerikanske Center for Disease Control and Prevention, der beskriver en øgning i aktiviteten af influenza A(H3N2) og da der samtidig er fundet moderat effektivitet af sæsonvaccinen mod influenza A(H3N2) anbefales der særlig opmærksomhed på muligheden for at anvende antiviral behandling til risikogrupper der får influenzalignende symptomer. De danske retningslinjer for behandling med antivirale midler kan ses her.

Andre luftvejsvirus

Forekomsten af luftvejsinfektioner med mycoplasma har været aftagende siden uge 47 med 137 påviste tilfælde i uge 52. Antallet af påviste RSV-infektioner er stigende med 85 nye tilfælde i uge 52.