Uge 6 - 2017

Fortsat stigning i antal påviste influenzatilfælde

Der er set en yderligere stigning i antallet af patienter, der får påvist influenza. Der er stadigt tale om infektioner med influenza type A (H3N2), der er kendt for at gå særligt hårdt ud over de ældre og typisk medfører flere hospitalsindlæggelser.

Der blev påvist 530 tilfælde af influenza i uge 5, hvilket er højere end tidligere sæsoner, men ikke højere end sidste sæson hvor det højeste antal ugentligt påviste tilfælde nåede 581.

Der er også set en lille stigning i andelen af patienter, der kontakter praktiserende læge og vagtlæge med influenzalignende symptomer, som nu har nået et middel niveau for sæsonen. Se overvågningsdata her.

Det er samlet registreret 1.274 patienter indlagt med påvist influenza i denne sæson. Heraf har 77 patienter modtaget intensiv terapi. Der kan imidlertid være op til to ugers forsinkelse på registreringen af hospitalsindlæggelser. Antallet af registrerede indlæggelser i uge 4 var 258, dette nærmer sig det hidtil højeste antal ugentligt registrerede indlæggelser på 313 patienter i uge 7 sidste år.

Der er også andre luftvejsinfektioner i omløb, heriblandt RSV, mykoplasma pneumoniae og rhinovirus.

I flere europæiske lande rapporteres fortsat om høj influenzaaktivitet og stor belastning på hospitalerne, ligesom der ses betydelig overdødelighed. I andre lande er influenzaaktiviteten dog faldet i de seneste par uger.

Selvom det ugentligt antal påviste influenzatilfælde og antal indlæggelser endnu ikke overstiger sidste sæson, udgør de ældre en større andel af patienterne, hvilket kan føre til længerevarende indlæggelser med øget belastning på hospitalerne til følge, ligesom der kan være geografiske forskelle. Der ses endnu ikke betydelig overdødelighed blandt de ældre. Der forventes fortsat at være influenza i omløb de kommende 4-6 uger, med flere indlæggelser til følge. Der opfordres derfor til øget opmærksomhed på eventuel antimikrobiel behandling af risikogrupper med influenzalignende symptomer jf. Retningslinjer for håndtering af influenza.