Uge 50 - 2016

Der er Influenza i omløb

I uge 49 fik 47 patienter påvist influenza A, hvilket er dobbelt så mange som ugen før. Denne stigning indtræder relativt tidligt i forhold til de foregående seks sæsoner. Andelen af patienter, der kontakter læge med influenzalignende symptomer er dog stadigt meget lav, se overvågningsdata her. Der er i alt blevet indlagt 63 patienter med påvist influenza, heraf 14 i den sidste uge.

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten generelt også lav, og influenza A (H3N2) dominerer. Der er dog set en stigning i andelen af sentinelprøver, der er positive for influenza (19 %), og denne stigning er også indtruffet tidligere i Europa end de seneste sæsoner. Endvidere er der i enkelte lande set en stigning i antallet af laboratoriepåviste influenzatilfælde blandt hospitalspatienter.

Forekomsten af Mykoplasma luftvejsinfektioner har været aftagende siden uge 46 med 290 påviste tilfælde i uge 49. Der findes yderligere information om klinik og behandling i sygdomsleksikon om Mycoplasma pneumoniae.

Antallet af påviste RSV-infektioner har været stigende fra uge 42 til uge 49, hvor der blev påvist 62 tilfælde.

Noget tyder på, at influenzaforekomsten vil stige tidligere i år end den plejer, og dette kan betyde, at sæsonen bliver mere langstrakt. Derudover dominerer influenza A H3N2, som er kendt for særligt at gå ud over de ældre og medføre flere hospitalsindlæggelser og evt. dødsfald. Børn er altid særligt udsatte for influenzainfektion, da de ikke har opbygget naturlig immunitet overfor så mange influenzavira.

Indtil videre vurderer WHO, at vaccinen passer til de cirkulerende virustyper. Det er også positivt, at der er distribueret betydeligt flere influenzavaccinationer i Danmark i år end i de foregående sæsoner.