Uge 48 - 2016

Influenza begynder at være i omløb

I uge 47 fik 19 patienter påvist influenza A, hvilket er næste fire gange så mange som i ugen før. Dette tyder på, at influenzavirus begynder at være i omløb, og dette er relativt tidligt i forhold til de foregående seks sæsoner. Hovedparten af de subtypede prøver er influenza A H3N2. Andelen af patienter der kontakter læge med influenzalignende symptomer er dog stadigt meget lav, se overvågningsdata her.

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også fortsat lav og influenza A (H3N2) dominerer. Der er imidlertid set en stigning i andelen af sentinelprøver, der er positive for influenza (10 %), og også denne stigning er indtruffet tidligere i Europa end de seneste sæsoner.

Der er fortsat epidemi af Mykoplasma luftvejsinfektioner. Men selvom der blev testet ca. 4.150 prøver ligesom i ugen før, er antallet af positive prøver lavere i uge 47 (382 vs. 433), hvilket kunne tyde på at toppen af Mykoplasma-epidemien er nået. Der findes yderligere information om klinik og behandling i sygdomsleksikon om Mycoplasma pneumoniae.

Antallet af påviste RSV-infektioner har været stigende fra uge 42 til uge 47, hvor der blev påvist 50 tilfælde.

Noget tyder på, at influenzaen kan falde tidligere i år end den plejer. Indtil videre ser influenza A H3N2 ud til at dominere, men det er for tidligt at sige, om vaccinen passer godt til de cirkulerende virus. Børn er altid særligt udsatte for influenza-infektion, da de ikke har opbygget naturlig immunitet overfor så mange influenzavirus. Derudover er influenza A H3N2 kendt for særligt at gå ud over de ældre i modsætning til fx influenza B, der dominerede sidste år.