Uge 46 - 2016

Lav influenzaaktivitet, men fortsat høj forekomst af Mycoplasma-luftvejsinfektioner

Influenzaaktiviteten i uge 45 var meget lav, og der påvistes kun sporadiske tilfælde af influenza på landets hospitaler, hvilket er normalt på dette tidspunkt af året, se overvågningsdata her.

Blandt syv influenzavirus, der indtil videre er subtypet på SSI, var seks influenza A (H3N2) og én influenza A (H1N1)pdm09. I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også fortsat lav og influenza A (H3N2) ser ud til at dominere.

Der er fortsat epidemi af Mycoplasma-luftvejsinfektioner med ca. 450 påviste tilfælde i uge 44. Data opgøres løbende, men der foreligger endnu ikke resultat for alle prøver taget den forløbende uge. Tal for uge 45 er derfor ikke komplet, og det er for tidligt at vurdere om epidemien har toppet. Der findes yderligere information om klinik og behandling i sygdomsleksikon om Mycoplasma pneumoniae.

Influenzavaccinen er desværre i restordre fra SSI. Der er købt nye vacciner, som forventes leveret i uge 47. Hvis vaccination ikke kan vente, kan der evt. købes vacciner igennem apotekerne.

Der er indenfor den seneste uge blevet påvist influenza A (H5N8) i døde vilde fugle i Danmark. Denne influenzatype har allerede ramt flere fjerkræbesætninger i andre EU-lande og i Asien. Der er ikke set smitte til mennesker i forbindelse med disse udbrud. Fundet udgør derfor ikke en trussel for mennesker, men man frygter spredning til fjerkræbesætninger i Danmark, og de produktionstab dette vil kunne medføre. Man skal dog undlade at berøre døde/syge vilde fugle, og i stedet kontakte fødevarestyrelsen. Se evt. mere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside.