Uge 44 - 2016

Fortsat lav influenzaaktivitet

Influenzaaktiviteten i uge 43 var meget lav, og der påvises kun sporadiske tilfælde af influenza, hvilket er normalt på dette tidspunkt af året, se overvågningsdata her.

I Europa er forekomsten også lav. Blandt de influenzavirus der er blevet subtypet i Europa ses indtil videre fortrinsvis subtype A (H3N2).

Der blev i uge 43 påvist 302 tilfælde af Mykoplasma-luftvejsinfektioner, hvilket er på et højt niveau for årstiden, men dog lidt færre tilfælde end i sidste uge. De fleste tilfælde ses i Region Hovedstaden, men andelen af testede prøver der er positive, er højest i Region Nordjylland. For mere information om fordelingen af påviste Mykoplasma-luftvejsinfektioner på område se her.