Uge 43 - 2016

Lav influenzaaktivitet men stigning i forekomsten af Mycoplasma-luftvejsinfektioner

Influenzaaktiviteten i uge 40 var meget lav, og der påvises kun sporadiske tilfælde af influenza på landets hospitaler, hvilket er normalt på dette tidspunkt af året, se overvågningsdata her.

Siden udmeldingen om epidemi med Mycoplasma pneumonia (MP) i uge 41, EPI-NYT 41/16, er flere luftvejsprøver blevet testet, og der er set en yderligere stigning i antal positive prøver til over 300 pr. uge. På nuværende tidspunkt påvises der mere end tre gange så mange tilfælde i forhold til samme uge (uge 42) sidste år. Epidemien i år er således begyndt lidt tidligere på sæsonen end i 2015/16. Der påvises flest tilfælde blandt yngre skolebørn (6 til 12 år) og yngre voksne (forældregruppen), men positivprocenten for børn er langt højere (godt 50 %) end for voksne (godt 10 %). Den aktuelle stigning er set over hele landet, men den er mest udtalt i region Hovedstaden og i region Nordjylland. Der findes yderligere information om klinik og behandling i sygdomsleksikon om MP

Laboratoriepåvist Mycoplasma pneumoniae-infektion samt procent påvist med Mycoplasma pneumoniae blandt testede personer