Uge 4 - 2017

Fortsat stigning i influenzaforekomsten

Der er set en yderligere stigning i antallet af patienter, der får påvist influenza, dog er stigningen en smule lavere end i de foregående uger. Der er hovedsageligt tale om infektioner med influenza type A (H3N2), der er kendt for at gå særligt hårdt ud over de ældre og typisk medføre hospitalsindlæggelser og dødsfald og evt. øget belastning på sundhedsvæsnet.

Samlet har 709 patienter med påvist influenza været indlagt siden uge 40. Der kan imidlertid være et par ugers forsinkelse på registreringen. Der har i perioden fra uge 51-2 været ca. 140-155 indlæggelser pr. uge, hvilket er halvt så mange som sidste år, da influenzaen var på sit højeste. I alt har 39 patienter med influenza indtil videre modtaget intensiv terapi.

Der er i uge 3 set en lille stigning i andelen af patienter, der kontakter praktiserende læge og vagtlæge med influenzalignende symptomer, men niveauet er stadigt lavt. Se overvågningsdata her.

I flere europæiske lande rapporteres imidlertid om høj influenzaaktivitet, stor belastning på hospitalerne, ligesom der ses overdødelighed i mange lande.

Selvom denne influenzasæson på det foreliggende ikke ser ud til at være mere alvorlig end tidligere sæsoner, skal hospitaler være forberedt på, at der kan optræde flere indlæggelser som følge af influenza i de kommende uger, ligesom der opfordres til øget opmærksomhed på patienter med influenzalignende symptomer bl.a. med henblik på at kunne opstarte antimikrobiel behandling af risikogrupper jf. Retningslinjer for håndtering af influenza.