Uge 3 - 2017

Stigning i antal influenzaindlæggelser

Der er set en støt stigning i antallet af patienter, der får påvist influenza i løbet af den seneste 1½ måned. Der er hovedsageligt tale om infektioner med influenza type A (H3N2), der er kendt for at gå særligt hårdt ud over de ældre og typisk medføre hospitalsindlæggelser og dødsfald og evt. øget belastning på sundhedsvæsnet.

Antallet af hospitalsindlæggelser blandt patienter med påvist influenza er også steget de seneste uger, men stigningstakten ser foreløbigt ud til at være på niveau med tidligere influenzasæsoner, ligesom antallet af patienter, der har modtaget intensiv terapi ikke ser ud til at være højere end tidligere. Der har i alt været indlagt 541 patienter med influenza i denne sæson, heraf har 30 patienter modtaget intensiv terapi. Der kan dog være forsinkelse på registreringen af indlagte influenzapatienter.

Overvågningen af dødelighed i Danmark viser en let øget dødelighed for de ældre over de seneste 1½ måned.

Der er stadigt ikke tegn på betydelig smittespredning i samfundet, idet andelen af patienter, der kontakter læge med influenzalignende symptomer, stadigt er lav. Se overvågningsdata her.

I alt 10 af 43 lande i Europa rapporterer om høj eller meget høj influenzaaktivitet, og fra flere lande høres om stor belastning på hospitalerne. Der rapporteres også om begyndende overdødelighed blandt de ældre på 65 og derover i Portugal, Frankrig, Italien og Skotland (http://www.euromomo.eu).

Antallet af påviste RSV-infektioner ser ud til at stagnere med 145 tilfælde i uge 2, og antal påviste mykoplasma-luftvejsinfektioner er faldende til 179 tilfælde i uge 2.

 

Patienter med påvist influenza indlagt på hospital i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner