Uge 14 - 2017

Næsten slut med influenza i denne sæson

Både antallet af påviste influenzatilfælde og antal influenzaindlæggelser har været faldende de seneste seks uger, og andelen af patienter, der kontakter læge med influenzalignende sygdom er på samme niveau som uden for influenzasæsonen, se overvågningsdata her.

Der påvises fortsat sporadiske influenzatilfælde, således fik 56 patienter påvist influenza i uge 13. Antallet af patienter med influenza A er nu næsten på niveau med antallet af patienter med influenza B, hvilket er typisk sidst på sæsonen.

Samlet har der indtil videre været indlagt 2.855 patienter med påvist influenza i denne sæson, og heraf har 231 modtaget intensiv terapi. Dette er det højeste antal registrerede influenzaindlæggelser siden overvågningen gik i gang i 2010/11. Dog har antallet af patienter der har modtaget intensiv terapi været højere i to tidligere sæsoner. Der har været forhøjet dødelig blandt de ældre i de første måneder af året, men dødeligheden er nu på normalt niveau.

Forekomsten af Mycoplasma-luftvejsinfektioner er på samme niveau som uden for sæsonen, og antallet af RSV-luftvejsinfektioner har også været faldende over de sidste 3 uger.

På grund af den faldende influenzaforekomst, vil SSI de kommende uger ikke opdatere tal fra overvågningen på hjemmesiden. Dog opfordres sentinellæger til fortsat at rapportere data og sende prøver fra patienter med influenzalignende sygdom.

Der vil blive lavet en samlet opgørelse over hele influenzasæsonen i EPI-NYT uge 23.

Influenza-teamet på SSI ønsker alle en god påskeferie!