Uge 12 - 2017

Influenzaen er på retur

Antallet af påviste influenzatilfælde har været faldende de seneste 6 uger, og andelen af patienter der kontakter praktiserende læge med influenzalignende sygdom, er igen på niveau som uden for influenzasæsonen, se overvågningsdata her.

Samlet har 2.761 patienter været indlagt med influenza i denne sæson, og heraf har 213 modtaget intensiv terapi. Antallet har været støt faldende de seneste 4 uger. Der har været forhøjet dødelighed blandt de ældre i de første måneder af året, men dødeligheden er nu på normalt niveau.

Forekomsten af andre luftvejsinfektioner er også faldende.

Indtil uge 20 vil data fra influenza-overvågningen kun blive opgjort hver anden uge på hjemmesiden.