Uge 10 - 2017

Influenzaen har toppet

Antallet af påviste influenzatilfælde har været faldende de seneste fire uger og antallet af influenzarelaterede indlæggelser ser ud til at have toppet i uge 7. Også andelen af patienter der kontakter praktiserende læge med influenzalignende sygdom, er igen på lavt niveau. Se overvågningsdata her.

Der blev påvist 207 tilfælde af influenza i uge 9, hvilket er halvt så mange som forrige uge. Der er stadigt tale om infektioner med influenza type A (H3N2), der er kendt for at gå særligt hårdt ud over de ældre og typisk medfører flere hospitalsindlæggelser. Derudover blev der påvist 21 tilfælde af influenza B, hvilket er på niveau med sidste uge.

Samlet har 2.557 patienter været indlagt med influenza, heraf har 184 modtaget intensiv terapi. I uge 7 blev der registreret 368 influenzaindlæggelser, hvilket er det højeste antal siden den nationale overvågning begyndte i 2010/2011. Dog har antallet af patienter, der har modtaget intensiv terapi, været på niveau med tidligere sæsoner. Der er set en let forhøjet dødelighed blandt de ældre over hele sæsonen.

Der er fortsat andre luftvejsinfektioner i omløb, men antallet af RSV-infektioner ser også ud til at have toppet.

I det øvrige Europa er influenzaen også på retur.