Uge 1 - 2017

Udtalt stigning i antallet af influenzapatienter i de sidste uger af 2016

Der er i de sidste to uger af december set en betydelig stigning i antallet af patienter, som får påvist influenza. Hvor der i uge 50 blev påvist 91 influenzatilfælde, påvistes 126 tilfælde i uge 51 og 190 tilfælde i uge 52. Influenza A (H3N2) er fortsat den dominerende virustype.

Antallet af indlagte hospitalspatienter med influenza er siden uge 40 nu steget til 263, med en stigning på 136 tilfælde alene i løbet af uge 51 og 52. Af disse 263 patienter havde 256 patienter influenza A (heraf 94 tilfælde subtypet som H3N2 og 2 tilfælde subtypet som H1N1pdm09) og 8 patienter havde influenza B. Der er også set en stigning i antallet af patienter med influenza som modtog intensiv terapi, som siden uge 40 er steget til 8 patienter, alle med type A.

Andelen af patienter, der har kontaktet praktiserende læge med influenzalignende symptomer er ligeledes steget i løbet af uge 51 og 52, og har nu nået et middelhøjt niveau. Se overvågningsdata her. Da lægerne i juleferien har færre planlagte konsultationer, kan andelen af konsultationer, der skyldes influenzalignende sygdom dog blive kunstigt forhøjet.

Den relativt tidlige stigning i antallet af laboratoriepåviste influenzatilfælde kan betyde, at vi får en langstrakt sæson som i 2012/13, der også var domineret af influenza A (H3N2).

I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også stigende og influenza A (H3N2) dominerer. Andelen af sentinelprøver der er positive for influenza, er senest steget til 47 %, og denne stigning er også indtruffet tidligere i Europa i år end de seneste sæsoner. Influenza A H3N2 er kendt for særligt at gå ud over de ældre og medføre flere hospitalsindlæggelser og evt. dødsfald.

Forekomsten af mykoplasma luftvejsinfektioner har været aftagende siden uge 46, senest med 167 påviste tilfælde i uge 52 og med andelen af positive prøver nede på 5-6 %. Selvom antallet af påviste tilfælde fortsat ligger over det normale niveau, må efterårets mykoplasma-epidemi nok anses for overstået. Der findes yderligere information om klinik og behandling i sygdomsleksikon om Mycoplasma pneumoniae.

Der er også andre luftvejsvirus i omløb. Antallet af påviste RSV-infektioner var henholdsvis 142 i uge 51 og 121 i uge 52, mens tallet i uge 50 var nede på 109 tilfælde.

Laboratoriepåvist influenza blandt testede personer i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner