Uge 49 - 2015

Lav forekomst af influenza men epidemi af mycoplasma-luftvejsinfektioner

Influenzaaktiviteten i Danmark er fortsat lav ligesom i det øvrige Europa. Til gengæld er der en epidemi af Mycoplasma pneumoniae-luftvejsinfektioner særligt blandt yngre skolebørn.

Andelen af patienter der kontaktede praktiserende læge med influenzalignede symptomer var i uge 48 kun 0,7 %, på baggrund af indberetninger fra 109 læger (figur 1).

Andelen af patienter der kontaktede vagtlæge og akuttelefon i Region Hovedstaden var også lav (figur 2).

I uge 48 blev der i hele landet kun påvist to tilfælde af influenza A og to tilfælde af influenza B blandt 349 testede patienter (figur 3).

Blandt 38 prøver indsendt fra patienter med influenzalignende symptomer, som led i sentinelovervågningen, fra uge 40-48, var ingen influenzapositive, men 15 patienter fik påvist andre luftvejsvirus. I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også lav. Det er endnu for tidligt at sige, hvilke influenzavirus der bliver dominerende i denne sæson.
 
Til gengæld er der i løbet af de seneste tre uger (uge 46, 47 og 48) på landsplan hver uge påvist omkring 250 nye Mycoplasma pneumoniae-tilfælde (MP) (figur 4). Med en positiv-andel af undersøgte patienter på over 10 % i alle landets fem regioner (over 13 % i gennemsnit), må man nu betragte det som en landsdækkende epidemi. Epidemien ser dog ikke ud til at blive så voldsom som i 2011-12, og forekomsten ser ud til at have toppet. Man kan dog forvente mange nye tilfælde også i de kommende fire til otte uger. De fleste tilfælde ses fortsat blandt børn mellem 7 og 12 år, men der er også relativt mange tilfælde blandt mindre børn, specielt mellem 4 og 6 år.

For mere information om MP herunder diagnostik se EPI-NYT uge 45/15 og sygdomsleksikon.

Der ses også en begyndende stigning i antal påviste RSV-infektioner (figur 5).

Tilbud om gratis influenzavaccination til visse persongrupper gælder til 31.december 2015. For gravide i 2. og 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar 2016.

Se WHO (Flu News Europe)
Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

Figur 4. Laboratoriepåvist Mycoplasma pneumoniae-infektion samt procent påvist med Mycoplasma pneumoniae blandt testede personer, 2010-15

Figur 5. Laboratoriepåvist RS-virus samt procent påvist med RS-virus blandt testede personer