Uge 41 - 2015

Overvågningen af influenza er begyndt

Dette INFLUENZA-NYT markerer begyndelsen på influenzasæsonen, men det vil først blive udgivet ugentligt, når der er stigende influenzaaktivitet.

Sentinelovervågningen hos praktiserende læger blev iværksat i uge 40, imens overvågningen af patienter med influenzalignende symptomer via akuttelefonen og vagtlægerne er aktiv året rundt. Dette gælder også overvågningen af influenzatests i den mikrobiologiske database (MiBa).

Overvågningen af Influenzalignende symptomer i befolkningen via netbaserede spørgeskemaer - Influmeter - vil blive lanceret i uge 43. Ved udgangen af influenza-sæsonen 2014-2015 var 1.720 personer tilmeldt Influmeter som nu kan tilgås både via Facebook fra den offentlige gruppe, Influmeter, og via hjemmesiden, Influmeter.dk

Som forventet først på sæsonen var influenzaaktiviteten meget lav i uge 40. Andelen af patienter der kontaktede praktiserende læge med influenzalignede symptomer var kun 0,1 % på baggrund af indberetninger fra 104 læger. Andelen af patienter der kontaktede vagtlæge og akuttelefon i Region Hovedstaden var tilsvarende lav. Der blev påvist et tilfælde af influenza A blandt 218 testede patienter.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination til visse persongrupper gælder til 31. december 2015 og for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til februar 2016. 
 

 Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner