Influenza fordelt på regioner

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i de seneste to uger 

Antal personer med påvist influenza A- og B-virus i alt i denne sæson

Beskrivelse af dataudtræk fra Den danske mikrobiologidatabase (MiBa)

 

Patienter med influenza på intensivafdelinger fordelt på regioner. Antal nye influenza-patienter pr. uge

 

Patienter med influenza på intensivafdelinger fordelt på regioner. Antal nye influenza-patienter pr. uge