Uge 52 - 2014

Influenzaaktiviteten er fortsat meget lav

Der er kun blevet påvist et mindre antal tilfælde af influenza i Danmark siden uge 40, men der er til gengæld andre luftvejsinfektioner i omløb. I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også lav, men der rapporteres om stigende forekomst i flere lande.

Andelen af borgere der kontaktede læge (praktiserende læge, vagtlæge eller akuttelefon i Region Hovedstaden) med influenzalignende symptomer var i uge 51 på samme niveau som uden for influenzasæsonen, og kun 1,1 % af de frivillige borgere, der rapporterede til Influmeter i uge 52, havde haft influenzalignende symptomer den forløbne uge.

I alt blev 323 personer undersøgt for influenza i uge 51, og fire patienter var positive for influenza A. Ifølge data fra den Mikrobiologiske database og Landspatientregisteret, har kun én patient med laboratorieverificeret influenza modtaget intensivbehandling tilbage i uge 46.

Til sammenligning er der over de sidste tre uger påvist imellem 60-80 tilfælde af henholdsvis Mykoplasma pneumonia og RSV-infektioner hver uge.

I Europa er influenzaforekomsten stadigt lav. Indtil videre dominerer influenza A H3N2-virus. Denne subtype er kendt for at give højere sygdomsforekomst blandt de ældre end influenza A H1N1, der var dominerende sidste år. Størstedelen af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigent og genetisk karakteriseret i Europa i indeværende efterår, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen. Lignende ændringer gør sig gældende for det mest dominerende H3N2-virus identificeret i USA. I virus fra to patienter med influenza A H3N2 påvist i Danmark er fundet tilsvarende genetiske og antigene variationer, som er set i det øvrige Europa og i USA. Begge patienter havde rejst i udlandet. Det er for tidligt at sige, om det ændrede H3N2-virus også bliver dominerende i Danmark denne sæson, og hvilke konsekvenser dette måtte have på vaccineeffektiviteten. Dette følger Statens Serum Institut nøje.

Det er ikke for sent at blive influenzavaccineret, tilbuddet om gratis influenzavaccination til visse persongrupper gælder til 31. december 2014 og for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til februar 2015.

INFLUENZA-TEAMET på SSI ønsker alle INFLUENZA-NYTS læsere en rigtig dejlig jul. INFLUENZA-NYT udgives kun imellem jul og nytår, såfremt der er betydelige ændringer i influenzaaktiviteten.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 51 rapporterede 104 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) var på 0,6 % (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige daglige konsultationsprocent med ILS i vagtlægeovervågningen i uge 51 var på 0,2 % (figur 3).

Influmeter

I alt 798 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 52. Af disse havde kun 1,1 % haft influenzalignende symptomer den forløbne uge (figur 4).

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 51 blev 323 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B og fire patienter fik påvist influenza A, svarende til en positiv-procent på 1,2 % (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 16 og 2 patienter blandt 3.236 testede personer.

Der blev modtaget fire sentinelprøver på SSI i uge 51, og alle var negative for influenza. Der er siden uge 40 modtaget i alt 43 sentinelprøver, og ingen har været positive for influenza.

Der er blandt diagnostiske- og overvågningsprøver modtaget på SSI påvist influenza i prøver fra otte patienter, hvoraf fem har været subtype A H3N2, to A H1N1, og én influenza B-Yamagata (figur 6).

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I næsten alle europæiske lande er influenzaaktiviteten stadigvæk lav, men flere lande rapporterer om stigende influenzaaktivitet. Størstedelen af de influenzavirus, der er blevet subtypet i Europa har været af typen influenza A H3N2. Ca. 75 % af de influenza A H3N2-virus der indtil videre er blevet genetisk og antigent karakteriseret i Europa har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er i vaccinen. Dette er også set i USA (http://emergency.cdc.gov/han/han00374.asp).

Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se WHO (Flunewseurope)
Se www.influenzanet.eu/

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer 

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI