Uge 51 - 2014

Influenzaaktiviteten er fortsat meget lav

Der er kun blevet påvist få tilfælde af influenza i Danmark siden uge 40, men som forventet på denne tid af året, er der andre luftvejsinfektioner i omløb. I det øvrige Europa er influenzaaktiviteten også lav, selvom der rapporteres om stigende aktivitet i flere lande.

Andelen af borgere der kontaktede læge (praktiserende læge, vagtlæge eller akuttelefon i Region Hovedstaden) med influenzalignende symptomer var i uge 50 på samme niveau som uden for influenzasæsonen. Kun 2,6 % af de frivillige borgere, der rapporterede til Influmeter, havde haft influenzalignende symptomer den forløbne uge.

I alt blev 308 personer undersøgt for influenza og ingen var positive. Antallet at påviste RSV-infektioner har været stigende de sidste uger, men ser ud til at stagnere i uge 50. Der har siden uge 42 været en let forhøjet forekomst at påviste Mycoplasma pneumoniae-infektioner, dette er forventet i efterårsperioden.

Ifølge data fra den Mikrobiologiske database og Landspatientregisteret, har der har endnu ikke været patienter med laboratorieverificeret influenza, der har modtaget intensiv behandling på intensiv afdeling.

I Europa er influenzaforekomsten stadigt lav. Indtil videre dominerer influenza A H3N2-virus. Denne subtype er kendt for at give højere sygdomsforekomst blandt de ældre end influenza A H1N1. Størstedelen af de influenza A H3N2-virae, der er blevet antigent og genetisk karakteriseret i Europa i indeværende efterår, har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er inkluderet i sæsoninfluenzavaccinen. Lignende ændringer gør sig gældende for det mest dominerende H3N2-virus identificeret i USA. I Danmark er de få første påviste influenzatilfælde primært set blandt rejsende. To prøver er allerede karakteriseret som H3N2-virus, og der er fundet tilsvarende genetiske og antigene variationer som i det øvrige Europa og i USA. Det er for tidligt at sige, om det ændrede H3N2-virus også bliver dominerende i Danmark denne sæson, og hvilke konsekvenser dette måtte have på vaccineeffektiviteten. Dette følger Statens Serum Institut nøje.

Det er ikke for sent at blive influenzavaccineret, tilbuddet om gratis influenzavaccination til visse persongrupper gælder til 31. december 2014 og for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til februar 2015.

Næste INFLUENZA-NYT udgives tirsdag d. 23 december, og INFLUENZA-NYT udgives kun imellem jul og nytår, såfremt der er betydelige ændringer i influenzaaktiviteten.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 50 rapporterede 127 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) var på 0,6 % (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige daglige konsultationsprocent med ILS i vagtlægeovervågningen i uge 50 var på 0,2 % (figur 3).

Influmeter

I alt 961 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 51. Af disse havde 2,6 % haft influenzalignende symptomer den forløbne uge (figur 4).

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 50 blev 308 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B og ingen fik påvist Influenza (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 12 og 2 patienter blandt 2.833 testede personer.

Der er modtaget syv sentinelprøver på SSI i uge 50, der alle var negative for influenza. Der er siden uge 40 modtaget i alt 36 sentinelprøver på SSI, hvoraf ingen var positive for influenza.

Der er blandt diagnostiske- og overvågningsprøver modtager på SSI påvist influenza i prøver fra otte patienter, hvoraf fem er subtype A H3N2, to er A H1N1, og én er influenza B-Yamagata (figur 6).

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten lav, men flere lande rapporterer om stigende influenzaaktivitet. Størstedelen af de influenzavirus, der er blevet subtypet i Europa har været af typen influenza A H3N2. Ca. 75 % af de influenza A H3N2-virus der indtil videre er blevet genetisk og antigent karakteriseret i Europa har ændret sig i forhold til den influenza A H3N2-virus, der er i vaccinen. Dette er også set i USA (http://emergency.cdc.gov/han/han00374.asp).

Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se WHO (Flunewseurope)
Se www.influenzanet.eu/

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI