Uge 50 - 2014

Influenzaaktiviteten er meget lav

Der er kun blevet påvist få tilfælde af influenza i Danmark siden uge 40, og i det øvrige Europa er influenzaaktiviteten tilsvarende lav. Men som forventeligt på denne tid af året, er der andre luftvejsinfektioner i omløb.

Andelen af borgere der kontaktede læge (praktiserende læge, vagtlæge eller akuttelefon i Region Hovedstaden) med influenzalignende symptomer var i uge 49 på samme niveau som uden for influenzasæsonen. I alt blev 299 personer undersøgt for influenza og kun én var positiv for influenza A. Kun 2 % af de frivillige borgere, der rapporterede til Influmeter, havde haft influenzalignende symptomer den forløbne uge.

Stigningen i antal påviste RSV-infektioner forsatte i denne uge. Hvorimod antallet af Mycoplasma pneumoniae-tilfælde ser ud til at stagnere.

Det er ikke for sent at blive influenzavaccineret, tilbuddet om gratis influenzavaccination til visse persongrupper gælder til 31. december 2014 og for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til februar 2015.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 49 rapporterede 111 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) var på 0,7 % (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 49 var på 0,14 % (figur 3).

Influmeter

I alt 936 borgere besvarede spørgeskema til Influmeter i uge 50. Af disse havde 2 % haft influenzalignende symptomer den forløbne uge (figur 4).

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 49 blev 299 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B og der blev påvist Influenza A hos én patient og ingen fik påvist Influenza B. (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 12 og 2 patienter blandt 2.452 testede personer.

Der er modtaget fem sentinelprøver på SSI i uge 49, der alle var negative for influenza. Der er siden uge 40 modtaget i alt 24 sentinelprøver på SSI, hvoraf ingen var positive for influenza.

Der er blandt diagnostiske- og overvågningsprøver modtager på SSI påvist influenza A i prøver fra syv patienter, hvoraf fem er subtype A H3N2 og to er A H1N1, der er også påvist influenza B-Yamagata i en prøve (figur 6).

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten lav, men flere lande i det østlige Europa rapporterer om stigende influenzaaktivitet. Størstedelen af de influenzavirus der er blevet subtypet i Europa har været af typen influenza A H3N2.

Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se WHO (Flunewseurope)
Se www.influenzanet.eu/

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson

Figur 5. Laboratoriepåvist influenza A og B samt procent med påvist influenza blandt testede personer

 Figur 6. Subtypefordeling af influenza A og B blandt prøver modtaget på SSI