Uge 49 - 2014

Influenzaaktiviteten er meget lav

Der er kun blevet påvist få tilfælde af influenza i Danmark siden uge 40, og i det øvrige Europa er influenzaaktiviteten tilsvarende lav. Men som forventeligt på denne tid af året, er der andre luftvejsinfektioner i omløb.

Andelen af borgere der kontaktede læge (praktiserende læge, vagtlæge eller akuttelefon i Region Hovedstaden) med influenzalignende symptomer var i uge 48 på samme niveau som uden for influenzasæsonen. I alt blev 277 personer undersøgt for influenza og ingen var positive. Og kun 1 % af i alt 1.018 frivillige borgere rapporterede influenzalignende symptomer til Influmeter (figur 4).

Der er i de seneste uger blevet påvist ca. dobbelt så mange ugentlige PCR-positive tilfælde af Mycoplasma pneumoniae (MP) end i de sidste to år på samme tidspunkt. MP er normalt hyppigst om efteråret og optræder typisk i epidemier med ca. 4 års mellemrum, sidste gang var i 2011/12. Den observerede stigning er formentligt en normal efterårstop, som dog er udeblevet de to sidste år, antageligt fordi immuniteten har været høj på grund af 2011/12-epidemien.

Som forventeligt på denne tid af året ses også en begyndende stigning i antal påviste RSV-infektioner.

Det er ikke for sent at blive influenzavaccineret, tilbuddet om gratis influenzavaccination til visse persongrupper gælder til 31. december 2014 og for gravide i 2. og 3. trimester samt kontakter til immunsupprimerede patienter til februar 2015.

Overvågning af influenzalignende sygdom hos praktiserende læger

I uge 48 rapporterede 129 læger til sentinelovervågningen, og den samlede konsultationsprocent af patienter med influenzalignende symptomer (ILS) var på 0,5 % (figur 1).

Vagtlægeovervågningen

Den gennemsnitlige konsultationsprocent af ILS i vagtlægeovervågningen i uge 48 var på 0,14 % (figur 3).

Laboratoriebekræftet influenza

Udtræk fra MiBa viste, at i uge 48 blev 277 patienter på landsplan undersøgt for influenza A og B og der blev ikke påvist influenza hos nogen patienter (figur 5). Der er siden uge 40 påvist influenza A og B hos henholdsvis 11 og 2 patienter blandt 2.124 testede personer.
Der er siden uge 40 modtaget 18 sentinelprøver på SSI, hvoraf ingen var positive for influenza.

Der er blandt diagnostiske- og overvågningsprøver modtager på SSI påvist influenza A i prøver fra syv patienter, hvoraf fem er subtype A H3N2 og to er A H1N1, der er også påvist influenza B-Yamagata i en prøve.

Influenza fordelt på regioner

Regional influenzaovervågning

Andre luftvejsinfektioner

Yderligere information om andre luftvejsinfektioner

Overvågning af dødelighed

Overvågning af dødelighed i Danmark

Influenza internationalt

I Europa er influenzaaktiviteten lav. Størstedelen af de influenzavirus der er blevet subtypet i Europa har været af typen influenza A H3N2.

Se ECDC (European Influenza Surveillance Network)
Se WHO (Flunewseurope)
Se www.influenzanet.eu/

Figur 1. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson 

Figur 2. Sentinelovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fem forrige sæsoner

Figur 3. Vagtlægeovervågning: influenzaaktiviteten i denne sæson sammenholdt med de fire forrige sæsoner

Figur 4. Influmeterdeltagere med influenzalignende symptomer per uge i denne sæson