Uge 41 - 2014

Overvågningen af influenza er begyndt

I uge 40 var der ingen laboratoriebekræftede influenzatilfælde, og andelen af patienter der kontaktede læge med influenzalignende symptomer var meget lav. Dette INFLUENZA-NYT markerer starten på influenzasæsonen, men det vil først blive udgivet ugentligt, når der er stigende influenzaaktivitet.

I uge 40 var konsultationsprocenten i sentinelovervågningen 0,2 %, og 104 læger meldte ind. I vagtlægeovervågningen uden for hovedstadsregionen var konsultationsprocenten tilsvarende meget lav på 0,1 %, og for Akuttelefonen i Region Hovedstaden var den 0,2 %. I uge 40 blev 137 patienter testet for influenza og ingen var positive.

Nye initiativer for influenzaovervågningen i 2014/15

Overvågning af influenza i Region Hovedstaden
SSI har siden 2009 overvåget konsultationer hos vagtlæger, hvor patienter har haft influenzalignende symptomer. I 2014 blev vagtlægeordningen imidlertid nedlagt i Region Hovedstaden. SSI har siden januar 2014 i stedet modtaget data fra akuttelefonen. Data herfra bliver vist under regional influenzaforekomst i INFLUENZA-NYT.

Influmeter – overvågning af selvrapporterede influenzasymptomer i befolkningen
Sidste år implementerede SSI 'Influmeter' et nyt fælles europæisk system til overvågning af influenzalignende symptomer i befolkningen. Influmeter giver borgere mulighed for ugentligt, via et netbaseret spørgeskema, at besvare spørgsmål om deres helbred, herunder særligt influenzalignende symptomer. I sidste sæson viste Influmeter en lav influenzaaktivitet i befolkningen, men der var indikationer på, at systemet muligvis opdagede signaler tidligere end vores nuværende overvågningssystemer. Derudover er der forskel på aldersfordelingen blandt dem der rapporterer influenzalignende symptomer til Influmeter og dem der kontakter læge i vores eksisterende systemer. Vores forventning er derfor, at Influmeter fremover vil supplere den nuværende influenzaovervågning med vigtig information om byrden af influenza i samfundet. Influmeter vil blive lanceret i uge 43, og data fra Influmeter vil i denne sæson også blive vist i INFLUENZA-NYT.

Overvågning af influenzas alvorlighed
Siden pandemien i 2009 har WHO anbefalet, at lande har overvågningssystemer, der hurtigt kan afdække sæsoninfluenzas alvorlighed, således, at man særligt under en pandemi hurtigt kan sikre, at tiltag for at begrænse smitten er i overensstemmelse med sygdommens alvorlighed.

Siden 2009 har SSI overvåget alvorlighed af influenza ved at landets intensivafdelinger, når der var begyndende influenzaaktivitet, har rapporteret antal nye patienter indlagt med influenza den forløbende uge. Disse oplysninger har bidraget med vigtigt information om, hvor alvorlig influenzaen er og hvem der er i særlig risiko for alvorligt forløb. Men overvågningen har også krævet mange ressourcer fra intensivafdelingernes side, og dette vil særligt være tilfældet, hvis der er mange patienter fx under en sæsoninfluenza-epidemi. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da intensivafdelingerne i sådan en situation i forvejen vil være presset.

SSI vil i år derfor overvåge influenzaens alvorlighed ved hjælp af nationale sundhedsregistre, hvor mange af de relevante oplysninger allerede er registreret. Ved ugentligt at koble data om patienter, der er testet positive for influenza, fra den danske mikrobiologidatabase (MiBa) med landspatientregisteret, kan det afdækkes, hvor mange patienter med influenza, der er indlagt og evt. også, hvor mange patienter der modtager intensivbehandling. Oplysninger om underliggende sygdom vil som sidste år blive indhentet ved at se, om patienterne inden for de sidste 5 år har været indlagt med diagnoser for udvalgte sygdomme. Et sådant automatiseret system vil mindske belastningen på Regionerne og samtidigt ikke kræve en ekstra indsats, selvom der er flere patienter, der bliver indlagt. Systemet vil blive iværksat, når der er begyndende influenzaaktivitet.