Koleraudbrud i Burundi

Pr. 2. september 2016 er der rapporteret om 206 tilfælde af kolera og ét dødsfald i området omkring Bujumbura og Nyanza Lac, begge byer i det østlige Burundi ud mod Tanganyikasøen.

Kolera er laboratoriebekræftet for 11 patienter, ligesom bakterien er fundet i floder i området. Siden 13. august 2016 er der rapporteret om 6-8 nye tilfælde dagligt.

Desuden er der fundet colibakterier (E. coli), hvilket tyder på forurening med menneskeafføring. Der er frygt for, at udbruddet spreder sig både i Burundi og over grænserne med flygtninge til og fra Burundi.

Regeringen i Burundi arbejder sammen med WHO, Læger uden Grænser, Røde Kors, UNICEF m.fl. om at stoppe udbruddet.

Forebyggelse

Kolera forebygges primært ved at koge eller rense drikkevand, sørge for at maden er gennemstegt eller kogt, og bliver serveret rygende varm. Skaldyr udgør en særlig risiko, da de filtrerer vandet, de lever i, og derved kan opsamle store mængder bakterier.

Der findes en koleravaccine, som anbefales til nødhjælpsarbejdere, der skal til katastrofeområder, og som kan overvejes ved længerevarende ophold i udviklingslande under primitive forhold. For almindelige turister er risikoen for at pådrage sig kolera meget lille, hvis ovenstående forholdsregler følges.

Symptomer

Infektionen er en akut mave-tarminfektion med kraftig, vandig diarré og opkastning. De fleste inficerede har ingen symptomer, men 5-10 % af de smittede udvikler kolera, som hurtigt kan medføre en livstruende dehydrering. Blandt patienter med ubehandlet kolera-sygdom er dødeligheden høj.

Behandling

Rigelig indgift af væske for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Relevant antibiotikabehandling kan forkorte forløbet og udskillelse af bakterien. Med korrekt væskebehandling er dødeligheden under 1 %.