Zikavirus i Nord-, Mellem- og Sydamerika

Zikavirus-epidemien udbreder sig fortsat primært på det amerikanske kontinent. I alt 57 lande/områder i Nord-, Mellem- og Sydamerika, Caribien og stillehavsregionen, hvor Aedes-myggene er udbredt, har rapporteret om lokal smitte med zikavirus inden for de seneste 9 måneder. Heraf foregår aktuelt aktiv transmission i 52 lande/områder.

For rejsende til områder med udbrud af zikavirus er den præcise risiko for smitte ukendt. Der er indtil nu kun rapporteret om få tilfælde importeret til Europa. Smitterisikoen vil afhænge af smittetransmissionen, risikoen for eksposition for myg på rejsen samt rejsens længde.

Alle rejsende til og personer bosat i de ramte områder anbefales at beskytte sig hele dagen mod myggestik, særligt om morgenen og sent om eftermiddagen. Myggestiksbeskyttelse omfatter:

  • Brug af myggespray eller myggeolie i overensstemmelse med produktanvisninger
  • Lange bukser og lange ærmer, særligt på de tidspunkter af dagen, hvor myggene er mest aktive (solopgang og solnedgang)
  • Sove i skærmede rum eller rum med airconditioning. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, da under myggenet, optimalt imprægnerede, alternativt ikke-imprægnerede.

Det antages, at rejser til områder med gode betingelser for udklækning af myg, dvs. landlige/jungleområder og slumområder i storbyer vil være af større risiko end til områder forskellige fra disse, inklusiv højtbeliggende områder >2.000 m. Forretningsrejsende til storbyer med overvejende ophold i airconditionerede biler og hoteller vurderes som havende en meget lav risiko for smitte.

Det er nu veletableret, at gravide (fosteret) er i særlig risiko ved smitte med zikavirus, og gravide eller kvinder, der aktuelt påtænker at blive gravide, anbefales derfor at udskyde ikke-nødvendige rejser til de berørte områder, særligt lande/landområder med stigende eller udbredt smitteudbredelse. Såfremt rejsen ikke kan udskydes, skal den gravide være særligt opmærksom på myggestiksbeskyttelse.

Zikavirus overføres primært via myg, men kan også overføres seksuelt, og er som oftest en mild infektion, som forløber helt uden symptomer i op mod 80 % af alle tilfælde. Symptomer kan være feber (normalt under 38,5 grader), forbigående ledsmerter og muligvis hævelse af de mindre led på hænder og fødder, et udslæt som starter i ansigtet og breder sig til resten af kroppen, røde øjne uden tegn til pus samt mere uspecifikke symptomer som muskelsmerter, træthed og hovedpine.

Udbruddet opdateres på SSI’s hjemmeside under sygdomsudbrud