Nyt subsite om rejsevaccination på SSI’s hjemmeside

SSI har udviklet et nyt subsite med anbefalinger om vaccination og evt. forebyggelse af malaria til rejsende.

Siden erstatter den nuværende løsning ”Rejser og smitsomme sygdomme” og har fået navnet ”Rejsevaccination”. Siden er målrettet både sundhedspersonale, som yder rejserådgivning og rejsevaccination samt den rejsende.

Anbefalinger baseres på rejsevarighed og type

Anbefalingerne er fortsat bygget op omkring rejsens varighed og typen af rejse, som nu er samlet i samme gruppering. Indgangen til søgning er et bestemt land, og når rejsevarighed/type er valgt, vises de relevante vacciner og evt. malariaforebyggelse.
For de enkelte vacciner vil der være information om seneste start af vaccination før afrejse, hvor mange doser der skal gives, fra hvilken alder vaccinen kan gives, og hvor længe man er beskyttet efter vaccination.

Malaria, gul feber og særlige risici

Som noget nyt er for alle lande angivet, om man kan blive afkrævet dokumentation for vaccination mod gul feber – både ved indrejse fra Danmark og fra gul feber endemiske områder. Eventuelle særlige risici, enten i form af risikoadfærd eller risikoområder, som kan medføre anbefaling om yderligere vaccinationer, er samlet sidst i listen over foreslåede vacciner.

Hvis der er anbefaling om malariaforebyggelse – enten alene i form af beskyttelse mod myggestik eller samtidig brug af medicinsk forebyggelse – vil typen af malariamedicin og de relevante risikoområder i landet være beskrevet i teksten. Som støtte til beslutningen om hvilket niveau af malariaforebyggelse der bør anvendes, vil der for udvalgte lande være et link til et kort med visning af graderede risikoområder for malaria.

Aktuelle sygdomsudbrud

På ”Rejsevaccination” vil man også kunne finde oplysning om aktuelle sygdomsudbrud, om generelle rejseråd, information til den gravide rejsende samt henvisninger til rejsemedicinske klinikker, som giver rejsemedicinsk rådgivning i forbindelse med rejsevaccination.