Polio i verden

Polio er tæt på at være udryddet i hele verden, og WHO har siden maj 2014 erklæret den internationale spredning af poliovirus (både vildtype og vaccinetype) for en folkesundhedsmæssig krise af international betydning (senest opretholdt og opdateret af WHO i august 2016).

Aktuelt spredes poliovirus fra Afghanistan og Pakistan, tabel 1.

Det betyder, at der p.t., og i medfør af det internationale sundhedsregulativ (IHR), er krav om (re)vaccination mod polio ved udrejse for personer, der har opholdt sig i mindst 4 uger i enten Afghanistan eller Pakistan, og hvor seneste poliovaccination er givet for mere end 1 år siden.

I denne situation anbefaler de danske myndigheder, at revaccinationen gives inden afrejse fra Danmark, primært for at sikre, at den rejsende får en kvalitetssikret vaccine under sterile forhold. Vaccinationen skal dokumenteres i det gule internationale vaccinationskort.
Hvis man allerede er revaccineret inden for 12 måneder (og rejser ud af landet igen inden for denne periode) skal man medbringe sit almindelige vaccinationskort som bevis for vaccinationen.

Ved rejser til lande hvor vild poliovirus (VPV) og cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVDPV)* er påvist, men hvor der ikke er tegn på spredning til andre lande, bør alle rejsende være fuldt vaccineret mod polio.

Ved rejser til Madagaskar med ophold over 28 dage skal den rejsende dokumentere poliovaccination.

Oversigt fra WHO med lande hvor vild polio virus og cirkulerende vaccinestamme-poliovirus er påvist i 2016

*) I vise lande med suboptimal vaccinationstilslutning er det kendt, at den levende svækkede poliovirusvaccine (OPV) kan genskabe sin sygdomsfremkaldende evne og medføre cirkulation i befolkningen. Disse virus kaldes cirkulerende vaccinestamme-poliovirus (cVDPV). De er aldrig set i Danmark, og OPV har ikke været anvendt i børnevaccinationsprogrammet i Danmark siden 2003.