Risikoen for at få blodforgiftning med stafylokokker skal muligvis findes i vores gener

Statens Serum Institut har medvirket til den første undersøgelse, der påviser at førstegradsslægtninge til personer, som har været indlagt med stafylokok*-blodforgiftning, selv har op til fem gange så stor risiko for at få sygdommen i forhold til den danske befolkning generelt – men hvad skyldes denne risiko?

Undersøgelsen er baseret på statistiske analyser af data fra de danske registre heri blandt det unikke Stafylokok-blodforgiftningsregister på Statens Serum Institut. Forskerne har fulgt 34.774 danskere, hvis forældre eller søskende har været ramt af en blodforgiftning med stafylokokker i årene 1992-2011. Studiet viser, at hvis ens forælder eller søskende har været indlagt med den alvorlige blodforgiftning, har man selv en 2-5 gange højere risiko for at blive syg i forhold til den generelle befolkning,

Forskerne har kigget på mulige forklaringer til den markant øgede risiko blandt førstegradsslægtninge, men ingen af de almen kendte risikofaktorer kan forklare deres resultater.

”Vores resultater peger meget overbevissende på, at den markant øgede risiko kan være delvist genetisk betinget. Vi har testet om den øgede risiko bl.a. kunne skyldes  måden vi lever på, direkte smitte fra et familiemedlem til et andet eller sygdomme og operationer, som i sig selv øger sygdomsrisikoen, men det tyder det ikke på. Vores resultater er overraskende robuste, og derfor konkluderer vi, at den øgede forekomst af blodforgiftningen blandt familierne med stor sandsynlighed kan skyldes genetiske faktorer”, udtaler studiets hovedforfatter læge Louise Bruun Østergaard, som er ph.d.-studerende på Aalborg Universitet og Hjerteafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital.

Viden omkring gener, der øger modtageligheden overfor stafylokokker i mennesker, vil først og fremmest kunne optimere forebyggelsen af sygdommen og mindske antallet af folk, der dør af blodforgiftningen.

”Resultaterne fra dette studium giver os det fundament, vi har savnet for at påbegynde genetiske studier, som vil kunne påvise gener, der er forbundet med modtagelighed over for denne alvorlige form for blodforgiftning”, siger medforfatter professor Paal Skytt Andersen fra Statens Serum Institut. ”Vi vil anvende vores ekspertise indenfor identificering af genetiske markører for at få en bedre forståelse for hvorfor nogle mennesker har øget risiko for at få stafylokok-blodforgiftning.”

Studiet, der bl.a. er støttet af Hjerteforeningen, er udarbejdet som et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Herlev-Gentofte Hospital og Statens Serum Institut og er netop udgivet i det anerkendte tidsskrift Annals of Internal Medicine samt beskrevet på Hjerteforeningens hjemmeside.

*stafylokokker = gule stafylokokker (Staphylococcus aureus)