Opgørelse for blodforgiftninger med MRSA 4. kvartal 2015

I fjerde kvartal af 2015 blev der registreret 6 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var en af husdyr typen CC398.

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker ved Statens Serum Institut, har opgjort antallet af blodforgiftninger af MRSA, herunder husdyr MRSA (CC398), for fjerde kvartal af 2015.

I fjerde kvartal af 2015 blev der registreret 6 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var 1 med CC398. To personer døde indenfor 30 dage; Én med CC1 (human type) og én med CC398.

Personen med CC398 blodforgiftning og som døde indenfor 30 dage fik denne som led i et længerevarende svært sygdomsforløb efter en hjerteoperation. Patienten havde ingen kendt kontakt til husdyr.

Det samlede antal af blodforgiftninger med MRSA i 2015 var 33, hvoraf 6 var med typen CC398. I alt 7 personer døde indenfor 30 dage. Blandt de 7 dødsfald var en patient smittet med CC398. De øvrige seks patienter var smittet med fire andre typer MRSA.

CC398 udgjorde samlet 38,1% (1117/2928) af alle MRSA tilfælde i 2015, et mindre fald i forhold til 2014 hvor der blev fundet 1280 CC398 tilfælde ud af totalt 2980 tilfælde.

Oversigt over MRSA tilfælde i 2015

  Al MRSA i 2015 Heraf CC398 i 2015
Smittet med MRSA 2928 1117
Blodforgiftning 33 6
Dødsfald (indenfor 30 dg) 7 1

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald i 2015

MRSA type Antal dødsfald
t034/CC398 1
t008/CC8 1
t024/CC8 2
t127/CC1 2
t1028/CC80 1
Robert Leo Skov

Kontakt

Robert Leo Skov, Overlæge, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688348 @. rsk@ssi.dk Se profil