Der er fortsat risiko for smitte med mæslinger i mange lande

Mæslinger kan være en alvorlig sygdom og alle, også rejsende, anbefales derfor at være vaccineret mod mæslinger.

Mæslingetilfælde blandt rejsende er set gentagne gange de seneste år. Senest er en dansk pige, i august 2016, diagnosticeret med mæslinger, smittet under ferie i Thailand.

I Europa rapporterer England om et udbrud blandt teenagere og yngre voksne, som formodes smittet på musik- og kunstfestivaler i løbet af sommeren. I alt er der i England fra januar til juli rapporteret om 232 mæslingetilfælde. Fra Italien er der i samme periode rapporteret om over 400 tilfælde.

I Irland og Rumænien rapporteres der også om udbrud af mæslinger.

Se opdaterede tal for forekomst af mæslinger i Europa hér.

Internationalt har der hen over sommeren 2016 været mæslingeudbrud i Nigeria, Uganda, Cameroun, Sudan, Cambodia og Myanmar. I Myanmar er det desuden rapporteret, at sygdommen har kostet mere end 20 børn livet.

WHO anbefaler to doser MFR-vaccine til alle børn og unge samt mindst én MFR-vaccine til voksne, som ikke tidligere er vaccineret eller har haft sygdommen.

Børn kan vaccineres fra 12-måneders-alderen. I særlige tilfælde kan vaccinen gives fra 6-måneders-alderen, dog skal de så have yderligere to vaccinationer: i 15 måneders-alderen og igen i 4-års-alderen, EPI-NYT uge 20-21/2015.

Mæslingevirus er meget smitsomt og findes i sekretet i næse og svælg. Smittevejen er med dråber gennem luften, og smitte kan overføres ved selv kortvarig kontakt med en smitsom person eller efter ophold i samme område, som den der smitter, også efter at den smitsomme har forladt området. Den eneste måde at beskytte sig effekt på er gennem vaccination.