Kolera i Tanzania

Sundhedsmyndighederne i Tanzania har den 25. august 2015 informeret WHO om udbrud af kolera.

Der meldes om koleraudbrud flere steder i Tanzania. Nitten regioner har rapporteret tilfælde, og pr. 20 april 2016 er der rapporteret om over 24.000 tilfælde med 378 dødsfald.

Og de fleste tilfælde er rapporteret fra 23 regioner i fastlandet Tanzania.

Zanzibar har rapporteret om mere end 3.000 tilfælde heraf 51 dødsfald.

Sundhedsmyndighederne arbejder sammen med bl.a. WHO med at håndtere udbruddet.

Der er ingen rejserestriktioner til Tanzania.

Forebyggelse

Kolera forebygges primært ved at koge eller rense drikkevand og sørge for, at maden er gennemstegt eller kogt, og bliver serveret rygende varm. Skaldyr udgør en særlig risiko, da de filtrerer vandet, de lever i, og derved kan opsamle store mængder bakterier.

Der findes en koleravaccine, som anbefales til nødhjælpsarbejdere, som skal til katastrofeområder, og som kan overvejes ved længerevarende ophold i udviklingslande under primitive forhold. For almindelige turister er risikoen for at pådrage sig kolera meget lille, hvis ovenstående forholdsregler følges.

Symptomer

Infektionen er en akut mave-tarminfektion med kraftig, vandig diarré og opkastning. De fleste inficerede har ingen symptomer, men 5-10 % af de smittede udvikler typisk kolera, som hurtigt kan medføre en livstruende dehydrering. Blandt patienter med ubehandlet kolera-sygdom er dødeligheden høj.

Behandling

Rigelig indgift af væske for at forebygge og behandle dehydrering som følge af diarré og opkastninger. Relevant antibiotikabehandling kan forkorte forløbet og udskillelse af bakterien. Med korrekt væskebehandling er dødeligheden under 1 %.