Markant øget risiko for urinrørsforsnævring hos omskårne

Ny dansk forskning viser, at omskårne drenge og mænd har markant øget risiko for meatusstenose, som er den lægelige betegnelse for forsnævring af urinrørsåbningen. Meatusstenose har været kendt som komplikation til omskæring i over 100 år, men den nye, danske undersøgelse er det første befolkningsstudie i verden, der vurderer risikoen flere år efter indgrebet.

Meatusstenose er en tilstand, hvor urinrørsåbningen er forsnævret. Åbningen bliver for lille, og der kan opstå problemer med at få tømt urinblæren helt. Forsnævringen kan give symptomer som bl.a. smerter ved vandladning, skæv eller sprayagtig urinstråle, uopsættelig tissetrang, hyppig vandladning og blod i urinen. Forsnævringen kan sædvanligvis behandles med et eller flere ambulante indgreb, men behandles meatusstenose ikke, kan det medføre alvorlige urinvejsproblemer.

I lande, hvor omskæring er udbredt, er urinrørsforsnævring kendt som en relativt almindelig komplikation ved omskæring, men hidtil har ingen befolkningsundersøgelser systematisk belyst, hvor hyppigt problemet forekommer hos omskårne i forhold til intakte drenge og mænd ud over det første års tid efter omskæringen.

Nu har forskere ved Statens Serum Institut via data i danske registre fulgt både omskårne og intakte drenge og mænd i Danmark i op til 36 år. Det viste sig, at risikoen for behandlingskrævende meatusstenose i hele gruppen var mindst 10 gange højere blandt omskårne end blandt intakte. Blandt drenge under 10 år var risikoen for meatusstenose hos omskårne hele 16-26 gange højere end hos intakte drenge.

Undersøgelsen, der er udført af overlæge Morten Frisch og statistiker Jacob Simonsen, bliver i dag offentliggjort i det videnskabelige lægetidsskrift The Surgeon.

Kendt komplikation i over 100 år

I mere end 100 år har læger vidst, at omskårne drenge langt oftere udvikler urinrørsforsnævring end intakte drenge. Amerikanske børnelæger (AAP) meldte i 1984 ud, at urinrørsforsnævring er ekstremt sjælden hos intakte drenge.
Ifølge nyere kliniske studier fra England, USA, Iran og Bangladesh, hvor man har fulgt omskårne drenge over flere år, opstår der meatusstenose hos mellem 5% og 20% af drengene.

Nu kan de danske resultater, som stammer fra to separate, landsdækkende registerstudier, tilføje viden om, hvor meget oftere urinrørsforsnævring forekommer hos omskårne end intakte drenge og mænd.

Omskæring årsag til betydelig andel af urinrørsforsnævringer

I Danmark er omtrent 5 % af mænd omskåret, mens det i lande som USA og Israel drejer sig om en langt større andel. Med den mindst 10-dobbelte risiko, som resultaterne viste, kunne forskerne beregne hvor stor en andel af behandlingskrævende urinrørsforsnævring, der kan tilskrives omskæring.

I Danmark er det ifølge undersøgelsen mindst 18 % af tilfældene. I USA er det mindst 78 % og i Israel mindst 81% af tilfældene af meatusstenose blandt drenge under 10 år, som kan tilskrives omskæring.

Et amerikansk studie fra 2007 vurderede, at de samlede årlige udgifter til behandling af meatusstenose i USA var i størrelsesordenen 200 mio. US dollars.

Læs den videnskabelige undersøgelse i The Surgeon:

Frisch M, Simonsen J. Cultural background, non-therapeutic circumcision and the risk of meatal stenosis and other urethral stricture disease: two nationwide register-based cohort studies in Denmark 1977-2013. The Surgeon 2016