Fugleinfluenza ikke farlig for mennesker

Den type fugleinfluenza, der i dette efterår er fundet i danske fugle, er aldrig set overført til mennesker.

Fugleinfluenzaen, der er set i adskillige vildfugle og nu også i en dansk andegård, er af typen H5N8. Dette virus er udelukkende et fugleinfluenzavirus, som endnu ikke er set overført til mennesker. Det er ikke sandsynligt at mennesker kan blive smittet med dette fugleinfluenzavirus H5N8.

Statens Serum Institut følger influenzavirus i mennesker meget tæt. Influenzalaboratoriet på Statens Serum Institut er Nationalt WHO Influenza Referencelaboratorium, og her kortlægges de influenzavirus, der rammer danskerne. Virus karakteriseres helt ned i detalje på arvemateriale-niveau. Så hvis et nyt virus som fx H5N8 pludselig skulle optræde hos mennesker, vil det med stor sandsynlighed blive opdaget i influenzaovervågningen.

Lad være med at røre døde fugle

Fugleinfluenzaen er blevet påvist i døde vilde fugle flere steder i Danmark, ligesom den er fundet i andre EU-lande og i Asien. Man skal undlade at berøre døde/syge vilde fugle, og i stedet kontakte fødevarestyrelsen. Se evt. mere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Særlige foranstaltninger for mennesker med tæt kontakt til syge fugle

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved udbrud af fugleinfluenza. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer med tæt kontakt til fjerkræ med fugleinfluenza, fx i forbindelse med at besætninger skal slås ned, anvender værnemidler og tilbydes behandling med influenzaforebyggende medicin. Efterfølgende anbefales særlig opmærksomhed på at kontakte læge mhp. prøvetagning, hvis der skulle symptomer på influenza.

Ramona Trebbien

Kontakt

Ramona Trebbien, Afsnitsleder, Seniorforsker, Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik / Influenzaafsnittet
T. 32683591 @. ratr@ssi.dk Se profil