Gennemgang af vaccinationsstudier i lavindkomstlande viser uspecifikke effekter af vacciner

På baggrund af danske forskeres resultater iværksatte WHO en gennemgang af vaccinationsstudier, med henblik på at belyse de danske forskeres hypotese om, at vacciner udover deres sygdomsbeskyttende effekt også kan have såkaldte ”uspecifikke effekter” på immunsystemet, der kan have stor betydning for det overordnede helbred. Reviewet er netop blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift British Medical Journal og støtter de danske forskeres hypoteser.

Forskerne fra Center for Vitaminer og Vacciner, Bandim Health Project, Statens Serum Institut, har fremsat hypotesen, at vacciner, udover deres velkendte sygdomsbeskyttende effekt, kan have såkaldte ”uspecifikke effekter”, der kan have stor betydning for det overordnede helbred.

Studierne, primært udført på forskningsstationen i Guinea-Bissau, men siden også i andre lavindkomstlande, har vist, at de levende vacciner, BCG-vaccinen mod tuberkulose og mæslingevaccinen, ser ud til at inducere generel beskyttelse mod andre infektionssygdomme, der betyder, at de vaccinerede børn overlever langt bedre, end man kan forvente ud fra den specifikke effekt af vaccinerne. I modsætning hertil ser den ikke-levende vaccine mod difteri, stivkrampe og kighoste, DTP vaccinen, ud til at øge den generelle dødelighed af andre sygdomme blandt piger i lavindkomstlande. Forskerne har også vist, at de uspecifikke effekter er stærkest, så længe en given vaccine er den sidst modtagne vaccine. Det betyder, at sekvensen og kombinationen af vacciner er vigtig for deres generelle effekt på dødeligheden; det er bedst at ende med en levende vaccine som den sidst modtagne vaccine.

Fundene har været anset som meget kontroversielle og har mødt meget modstand, men for nyligt besluttede WHO at lave en systematisk litteraturgennemgang af evidensen for uspecifikke effekter af BCG, mæslingevaccine og DTP vaccine på den generelle dødelighed. Reviewet er trykt i det anerkendte videnskabelige tidsskrift British Medical Journal.

Reviewets konklusioner støtter de danske forskeres hypoteser. Der konkluderes overordnet: ”Evidence suggests that receipt of BCG and MCV (mæslingevaccine) reduce overall mortality by more than would be expected through their effects on the diseases they prevent, and receipt of DTP may be associated with an increase in all cause mortality”.

Læs den videnskabelige artikel i British Medical Journal:

Association of BCG, DTP, and measles containing vaccines with childhood mortality: systematic review