Europæisk overblik over forekomst af særlig type resistente bakterier, CPE

Et storstilet europæisk samarbejde har ført til, at man for første gang har et detaljeret overblik over udbredelsen af carbapenemase-producerende enterobakterier, CPE, i Europa. Resultaterne af kortlægningen, som Statens Serum Institut har deltaget i, er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet Infectious Diseases.

Carbapenemase-producerende enterobakterier (CPE) udgør et af de alvorligste problemer med antibiotikaresistens i dag. CPE kan være forskellige bakterietyper (fx. E. coli-bakterier), der har den egenskab til fælles, at de er resistente overfor antibiotikatypen carbapenemer.  Dermed kan infektioner med CPE være særdeles vanskelige eller ligefrem umulige at behandle, da der kun er få eller ingen antibiotikatyper, der er virker effektivt mod bakterierne.

CPE er et voksende problem verden over – også i Europa - men hidtil har forskelle i fx typning og overvågning af bakterierne landene imellem gjort det umuligt at få et detaljeret overblik over, hvor det står værst til, og i hvilket omfang, bakterierne spredes fra land til land.

Men nu rapporterer forskere i et stort europæisk samarbejde i The Lancet Infectious Diseases netop et sådant overblik over forekomsten af carbapenemase-producerende Klebsiella og E. coli bakterier på europæiske hospitaler over en seks måneders periode i 2013/2014.

Her kan man i detaljer se, hvor mange og hvilke bakterietyper, der var mest udbredt i de forskellige lande, og hvilke gener, der ligger bag bakteriernes evne til at modstå carbapenemer. Arbejdet er baseret på fast og ensartet rapportering fra udvalgte hospitaler i alle landene. Der var blandt andet krav til laboratoriekapacitet og standardiserede procedurer.

Resultaterne viser blandt andet, at forekomsten af CPE er højst i lande i Syd- og Østeuropa – særligt Italien, Grækenland, Montenegro, Spanien og Serbien, mens der var lavere forekomst af CPE i andre lande – heriblandt Danmark.

Den detaljerede viden om bakterietyper og deres genetiske egenskaber kan desuden bruges som et af redskaberne til at opklare, hvor patienter med CPE er blevet smittet.

Læs den videnskabelige artikel i The Lancet Infectious Diseases:
European survey of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (EuSCAPE): prevalence of carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae and Escherichia coli.